'Stel werkzekerheid centraal in arbeidsmarktbeleid'

19-12-2017

‘De vernieuwing van de arbeidsmarkt moet gericht zijn op werkzekerheid en inzetbaarheid in plaats van baanzekerheid. Dat is nodig in het licht van alle veranderingen die op ons afkomen.’ Dat zeggen VNO-NCW en MKB-Nederland aan de vooravond van de begrotingsbehandeling van het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid.

 

Leven lang leren norm

Met de nieuwe leerrekening en andere maatregelen slaat het kabinet de goede richting in, aldus VNO-NCW en MKB-Nederland. Nu komt het er op aan om daar samen de schouders onder zetten om een leven lang ontwikkelen echt tot de norm te maken voor iedereen, zeggen de ondernemingsorganisaties, van postbode tot ingenieur.

 

Verstandige koers Koolmees

De organisaties vinden het verstandig dat minister Koolmees in overleg met sociale partners het onderwerp per onderdeel - zoals bij loondoorbetaling, ontslagrecht, de wet-DBA, modernisering uitkeringen - gaat aanpakken. ‘Dit is de beste weg om concrete resultaten te boeken’, aldus de ondernemingsorganisaties. ‘We hebben de afgelopen decennia gezien dat veel wetgeving op de arbeidsmarkt leidde tot een stapeling van lasten en risico’s voor werkgevers. Daardoor bereikte de overheid feitelijk het tegendeel van wat was beoogd. Zeker voor kleine bedrijven moet het werkgeverschap weer aantrekkelijker worden. Dat is nu de eerste grote hobbel op de arbeidsmarkt die we moeten nemen.’

 

Loondispensatie

VNO-NCW en MKB-Nederland steunen de ambitie van het nieuwe kabinet om aan de basis van de arbeidsmarkt meer werkgelegenheid tot stand te laten komen. Goed is bijvoorbeeld dat we overgaan naar een systeem met loondispensatie om mensen met een arbeidsbeperking aan de slag te helpen. Dit maakt het veel simpeler voor werkgevers. Zij betalen alleen de loonwaarde. Dit zorgt voor minder papierwerk en gedoe zodat er uiteindelijk veel meer mensen met een arbeidsbeperking aan de slag geholpen kunnen worden. Door de vorige week afgekondigde maatregelen van staatssecretaris Van Ark is ook glashelder dat werken loont en dat niemand door het nieuwe systeem tussen wal en schip valt.

 

Stop inbesteden

Ronduit afwijzend staan de ondernemingsorganisaties tegenover de trend van meer insourcing van bijvoorbeeld facilitaire dienstverlening door overheden, zoals bij de Rijksschoonmaakorganisatie. Door inbesteding gaat de opgebouwde expertise en werkgelegenheid bij ondernemers verloren. Ook is het de verkeerde route om het quotum aan mensen met een arbeidsbeperking te behalen. ‘Het is slechts schuiven met mensen’, aldus VNO-NCW en MKB-Nederland.