‘Stel betaling gemeentelijke belastingen uit’

19-03-2020

VNO-NCW en MKB-Nederland roepen gemeenten op om de betaling van alle gemeentelijke belastingen uit te stellen, te wachten met het sturen naar facturen naar het lokale bedrijfsleven, en zelf facturen van ondernemers zo snel mogelijk te betalen. Op deze manier kunnen zij het lokale bedrijfsleven helpen het hoofd boven water te houden tijdens de coronacrisis. Op eigen initiatief nemen gemeenten deze stap al.

 

Toeristenbelasting terugdraaien

Gemeenten zouden de betalingen van OZB, toeristenbelasting, precariobelasting en reclamebelasting moeten uitstellen. Ook de betaling van waterschapsbelastingen zou uitgesteld moeten worden. De verhoging van de toeristenbelasting zou bovendien teruggedraaid moeten worden. Dat helpt het mkb om na de crisis aan te sterken. De reclamebelasting kan wat de VNO-NCW en MKB-Nederland betreft indien mogelijk geschrapt worden.

 

BBZ

Gemeenten zouden daarnaast op hun website meer informatie moeten verstrekken over Bijzondere bijstand zelfstandigen (BBZ), een relatief onbekende regeling voor zzp'ers. Daarvoor is nu een tijdelijke regeling ingesteld. 'In deze tijden is de BBZ cruciaal voor zzp’ers die geen buffers meer hebben. Maak extra personeel vrij om deze regeling versneld uit te voeren.'

 

Welvaart

De ondernemingsorganisaties wijzen op het belang van het lokale bedrijfsleven en culturele instellingen voor gemeenten. Zij zorgen voor werkgelegenheid, sponsoring, toerisme en een levendig en bruisend centrum. 'Bovendien is het mkb cruciaal voor het behoud van onze welvaart en steunen mkb-ondernemers jaarlijks met meer dan 1 miljard euro lokale maatschappelijke doelen.' VNO-NCW en MKB-Nederland roepen gemeenten dan ook op om aanbestedingen en opdrachten zoveel mogelijk door te laten gaan.