Steeds meer aandacht van werkgevers voor personeelsbeleid

09-10-2019

Werkgevers geven meer aandacht aan personeelsbeleid, dat blijkt uit nieuw SCP-onderzoek dat vandaag verscheen. Zo geven steeds meer werkgevers aan het hun verantwoordelijkheid te vinden om de combinatie arbeid en privé te faciliteren. Ook hechten werkgevers veel waarde aan een divers personeelsbeleid.

 

Beheersen werkdruk 

Naast het aantrekken van nieuw personeel, is het beheersen van de werkdruk een knelpunt waar werkgevers volgens het nieuwe onderzoek van het Sociaal en Cultureel Planbureau (SCP) het meest mee worstelen. Rond 60 procent ervaart dit als knelpunt in het personeelsbeleid.

 

Duurzame inzetbaarheid

Werkgevers geven meer aandacht aan duurzame inzetbaarheid ziet het planbureau. Bij het aan werk helpen van mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt geeft tweederde van de werkgevers aan dit belangrijk te vinden. Dit komt volgens VNO-NCW en MKB-Nederland overeen met de ontwikkelingen die zij zien in de Banenafspraak, waarbij werkgevers jaar op jaar alle doelen halen in tegenstelling tot bijvoorbeeld de overheid. Wel is het volgens veel werkgevers een gemiste kans dat dit hen vaak moeilijk wordt gemaakt. Zo hebben ondernemers de afgelopen jaren te maken gekregen met tal van nieuwe verplichtingen zoals de WAB, de transitievergoeding en oplopende arbeidskosten die eerder belemmerend werken dan dat ze helpen om mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt aan te nemen.

 

Verbeterpunten

Punten die in het SCP-onderzoek prominent opduiken als verbeterpunten zijn: Versoepelen van ontslagrecht (ongeveer twee derde van de werkgevers), meer overheidsinvesteringen in scholing en training (60 procent), meer ruimte voor een eigen arbeidsvoorwaardenbeleid (54 procent) en lagere belasting op arbeid of sociale premies (51 procent), stonden in ook in het eerder SCP-onderzoek van 2015/16. Mogelijk verklaart dit ook het lage aandeel (11 procent) van werkgevers dat daadwerkelijk plannen heeft om iemand aan te nemen. Ook alle bureaucratie met een lappendeken aan regelingen en de grote krapte helpen waarschijnlijk niet, zeggen VNO-NCW en MKB-Nederland. 

 

WEF

Het aandeel organisaties met werknemers die een cursus of opleiding volgen, blijft constant volgens het SCP. Dit past bij het beeld dat het WEF gisteren ook schetste.