'Staatssecretaris Dekker moet nu extra geld uittrekken voor vmbo'

25-04-2016

VNO-NCW en MKB-Nederland willen dat het ministerie van OCW nu geld uittrekt voor het versterken van het technisch vmbo. De toezegging van staatssecretaris Sander Dekker in een interview met Forum dat zijn ministerie de problemen inventariseert, vinden de Ondernemingsorganisaties niet overtuigend genoeg. Als er nu geen actie wordt ondernomen, zullen vmbo-scholen de technische profielen massaal links laten liggen nu het vmbo wordt vernieuwd. Dat blijkt uit de berekeningen die VNO-NCW en MKB-Nederland samen met de Vmbo Platforms Techniek hebben gemaakt.

Verschraling
In de beantwoording van Kamervragen van Straus (VVD), Jadnanansing (PvdA) en Bruins (CU) geeft Dekker aan dat een beroepsgerichte vmbo-school meer geld ontvangt dan het algemeen vormend onderwijs. Deze middelen zijn echter niet voldoende voor de bekostiging van de vernieuwing van het vmbo. De steekproef die de staatssecretaris gaat uitvoeren, vinden de Ondernemingsorganisaties niet ver genoeg gaan. Dekker moet zich realiseren dat langer wachten gaat leiden tot een verschraling van het technisch vmbo-onderwijs.

Noodklok
Ondernemers luidden vorige week de noodklok in een brandbrief naar de Tweede Kamer en het ministerie van Onderwijs. De zorgen zijn namelijk groot: de technische profielen op het vmbo hebben al jaren te kampen met inkrimpingen en dalende leerlingaantallen. Nu het vmbo per 1 augustus wordt vernieuwd én op een andere manier wordt bekostigd, dreigen de problemen groter te worden. Angst is dat er maar weinig scholen overblijven die het meest technische profiel Produceren, Installeren en Energie (PIE) aanbieden aan leerlingen. Ook andere technische profielen zullen sneuvelen als er geen actie wordt ondernomen.