Sociale partners vragen om strenge wettelijke grens dieselmotoremissie

20-12-2019

Werkgevers en werknemers vragen het kabinet vandaag in een brief om een strenge wettelijke norm voor Dieselmotoremissie (DME). DME bevat kankerverwekkende stoffen. De sociale partners willen de gezondheidsschade die hierdoor ontstaat terugdringen met een nieuwe realistische en tegelijk ambitieuze norm.

 

Europese grenswaarde

De Europese Unie heeft onlangs een grenswaarde voor DME vastgesteld op 50 microgram per kubieke meter. Wetenschappers en vakbonden concludeerden dat deze waarde veel te hoog was en weinig betekende om werknemers te beschermen.

 

Werkbare norm

‘We hebben gezocht naar een norm die werkbaar is voor ondernemers en de gezondheid van mensen zoveel mogelijk ten goede komt’, zegt Guusje Dolsma, plaatsvervangend directeur Sociale Zaken van VNO-NCW en MKB-Nederland. ‘Samen stellen we nu deze ambitieuze norm voor waarmee we in Europa voorop lopen en waar iedereen de komende jaren mee vooruit kan. De nieuwe norm sluit aan bij de arbopraktijk die we al kennen.’

 

Vijf keer zo laag

Werkgevers en werknemers pleiten nu voor een norm die vijf keer zo laag is als in Europa: 10 microgram per kuub. Dat leidt volgens werkgevers en werknemersorganisaties tot gezondere werkplekken voor honderdduizenden mensen, minder zieken en minder mensen die sterven door blootstelling aan dieselrook.

 

Snel in wet

FNV-vicevoorzitter Kitty Jong:  ‘Onze economie staat voor een enorme uitdaging, waarin fossiele brandstof uiteindelijk zal verdwijnen. Dat is goed voor het milieu en goed voor de gezondheid van werknemers. Met deze norm geven we in Europa de gewenste richting aan. We gaan ervan uit dat staatssecretaris Van Ark deze grenswaarde snel opneemt in de wet.’

 

Inspectie controleert

De Inspectie SZW heeft toegezegd streng op de nieuwe ambitieuze norm te gaan handhaven. Na vier jaar word gekeken of de norm mogelijk verder omlaag kan richting een eerder advies van de Gezondheidsraad van 1 microgram. Op veel plekken in de buitenlucht wordt deze norm nu overschreden.