‘Sneller hulp voor mensen met beroepsziekte door gevaarlijke stoffen’

14-05-2020

VNO-NCW verwelkomt het advies van de Commissie Heerts over mensen die het slachtoffer zijn van een beroepsziekte door werk met bepaalde gevaarlijke stoffen. Zij moeten sneller en effectiever hulp krijgen volgens de commissie. Het advies is donderdag overhandigd aan staatssecretaris van Ark van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, VNO-NCW-voorzitter Hans de Boer en FNV-voorzitter Han Busker.

 

Duurt nu te lang

Naast een snellere schadeafhandeling zullen mensen een goede uitkering krijgen uit een nationaal opzetten fonds, verwacht VNO-NCW. ‘Zo maken we het leven van mensen die het veelal al erg zwaar hebben iets makkelijker. Nu duurt het vaak veel en veel te lang allemaal.’ Daarnaast moet volgens de commissie de naleving van het preventiebeleid bij bedrijven en het sanctiebeleid vanuit de overheid effectiever worden ingericht.

 

Onafhankelijke instantie

Het nieuw op te zetten fonds keert een schadevergoeding uit aan mensen die met een specifieke lijst van stoffen hebben gewerkt als zij arbeidsongeschikt worden. Het fonds wordt door werkgevers en de overheid gezamenlijk gevuld. Naast het fonds moet er volgens de commissie een onafhankelijke arbeidsgeneeskundige instantie komen. Die stelt per geval een deskundig panel samen dat advies uitbrengt over de vraag of het aannemelijk is dat iemand lijdt aan een beroepsziekte. De nieuwe instelling houdt zich daarnaast bezig met preventie, diagnostiek en behandeling.

 

Goede stappen

Het advies bevat volgens VNO-NCW verder belangrijke aanbevelingen voor de preventie en verbeteringen in het sanctie- en toezichtbeleid. ‘Juist door de combinatie van maatregelen die de commissie voorstelt zetten we de goede stappen. Want voorkomen is altijd beter’,  aldus de ondernemingsorganisatie. ‘Samen met de vakbeweging en de overheid zullen we ons inzetten om de adviezen snel te implementeren in de praktijk.’