'Snel werk maken van meldingsregeling klokkenluiders'

09-06-2016

Bedrijven vanaf vijftig medewerkers moeten snel werk maken van een meldingsregeling voor klokkenluiders, want die moeten ze vanaf 1 juli hebben. 'Maar los daarvan is het hebben van zo'n regeling in het belang van de bedrijven zelf. Klokkenluiders helpen om misstanden aan het licht te brengen die anders lang kunnen door etteren', zegt integriteitsdeskundige Jeroen Brabers in Forum. 

Huis voor de Klokkenluiders
De meldingsregeling maakt deel uit van het initiatiefswetsvoorstel over het Huis voor de klokkenluiders dat door de Eerste Kamer is aangenomen. De modelregeling die is opgesteld, voldoet volgens Brabers niet voor bedrijven. 'Er staat bijvoorbeeld niets in over de rechten van de beschuldigde partij en over de aanpak van misbruik van de regeling.' Zowel de positie van de klokkenluider als die van de beschuldigde moet beschermd worden, vindt hij. 

Onafhankelijk onderzoek
Een meldingsregeling voorkomt Brabers dat afdelingsdirecteuren zelf aan de gang gaan met een melding. 'Het is essentieel dat een klacht centraal wordt gemeld, en dat er dan een onafhankelijk onderzoek volgt. Als je dit soort zaken verkeerd aanpakt, gaat het van kwaad tot erger.'

Oog voor positie bedrijfsleven
Brabers hoopt dat het bedrijfsleven vertegenwoordigd is in het Huis voor de klokkenluiders. Informatie over bijvoorbeeld een beursgenoteerde onderneming mag niet zomaar naar buiten komen. Dat kan 'desastreuze' gevolgen hebben voor de aandeelhouderswaarde.