'Snel overleg achterban over uitvoering derde jaar WW'

21-04-2017

De besturen van VNO-NCW en MKB-Nederland nemen op korte termijn een besluit over de uitwerking van het derde WW-jaar. De handtekening onder het sociaal akkoord staat, maar de zaak is complex en vraagt om overleg met én draagvlak bij de leden, stellen de werkgeversverenigingen.


Duidelijk complex voorstel

De inzet van VNO-NCW en MKB-Nederland is om de handtekening onder het sociaal akkoord van 2013 na te komen. De nu voorgestelde uitwerking van het derde WW-jaar is duidelijk complex, getuige ook de brief van het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid. Dat roept vragen op bij de achterban van beide werkgeversverenigingen. 'En daarom willen wij dit bestuurlijk goed met onze leden doorspreken en tot finale besluitvorming komen', stellen VNO-NCW en MKB-Nederland.

 

Wederzijds begrip vakbonden

De werkgeversverenigingen willen zo spoedig mogelijk, aansluitend aan het meireces, met hun eigen bestuur over de uitvoering van het derde jaar WW spreken. Dat extra overleg is ook nodig voor draagvlak. VNO-NCW en MKB-Nederland rekenen daarbij op begrip van de vakbonden, zoals zij dat andersom ook steeds hebben (gehad).

Lees meer over