‘Sluit een smart deal met VS en stel een handelsrapporteur aan’

04-07-2018

‘Nederland moet zich in Europees verband hard maken voor nieuwe handelsafspraken met de Verenigde Staten (VS). Zo’n ‘smart deal’ moet er ook voor zorgen dat de EU en de VS samen de WTO weer tanden geven.’ Dat schrijven VNO-NCW en MKB-Nederland in hun inbreng voor een hoorzitting in de Tweede Kamer.

 

Race naar de top

‘Door een nieuwe handelsblok met de VS te vormen zijn we samen in staat om betere internationale standaarden te bepalen voor de handel, duurzaamheid en veiligheid. Dit helpt consumenten, bedrijven en landen om een race naar de top in te zetten met meer banen en welvaart in plaats van minder,’ vinden de ondernemingsorganisaties die wijzen op een eerder SER-advies hierover.

 

Stel een Handelsrapporteur aan

In het licht van alle turbulente ontwikkelingen rondom handelspolitiek, de uitholling van de WTO en mogelijke dumping op de Europese markt vanuit China vragen VNO-NCW en MKB-Nederland in hun position paper de Tweede Kamer om één of enkele speciale Handelsrapporteurs aan te wijzen. ‘Met de Brexit zijn hier goede ervaringen mee opgedaan en vanwege de grote belangen van Nederland als exportland lijkt dit raadzaam om zo de ontwikkelingen ook politiek nauwlettend te blijven volgen.’

 

Hoofd koel houden

In hun paper schrijven VNO-NCW en MKB-Nederland verder dat de EU het hoofd koel moet houden en verdere escalatie zoveel mogelijk moet voorkomen. ‘De EU moet als blok blijven opereren. Als de EU in haar optreden onderling verdeeld raakt, ben je de kracht kwijt van het grote economische blok dat de EU gezamenlijk vormt. Individueel zullen de lidstaten weinig invloed kunnen uitoefenen. Maar als de VS zijn koers niet wijzigt en doorgaat met bijvoorbeeld extra schadelijke heffingen op auto’s, dan moet de EU ook terug kunnen slaan met adequate tegenmaatregelen met politieke impact in de VS,’ aldus de ondernemingsorganisaties.