SER adviseert kabinet: optimaliseer ouderschapsverlof

16-02-2018

Optimaliseer het verlof in het eerste jaar na de geboorte van een kind. Dat adviseert de SER, het adviesorgaan van werkgevers, werknemers en kroonleden, vandaag aan het kabinet. Dat kan door vereenvoudiging van de regels, andere financiering en wettelijke betaling van het ouderschapsverlof.

 

Verlofstelsel erg ingewikkeld

Het huidige verlofstelsel bestaat uit veel regelingen en is in de praktijk erg ingewikkeld. Elke regeling kent verschillende voorwaarden en aparte financieringsvormen. De SER adviseert daarom de bestaande regelingen te vereenvoudigen door kraamverlof en partnerverlof in het ouderschapsverlof samen te voegen.

 

Betaald verlof voor partners

Om het gebruik van deze regeling te stimuleren, moet voor een deel van het ouderschapsverlof een betaling worden geïntroduceerd. De raad adviseert in eerste instantie een periode van maximaal zes weken voor partners. Verder wordt geadviseerd op termijn als vervolgstap het betaalde ouderschapsverlof ook uit te breiden naar moeders.

 

Arbeidsparticipatie vrouwen

Het huidige onbetaalde ouderschapsverlof heeft een beperkend effect op de arbeidsparticipatie van vrouwen, constateert de raad. Er is nog steeds een omvangrijke groep die wel behoefte heeft aan verlof, maar er geen gebruik van maakt. Vrouwen nemen bovendien vaker en meer verlof op dan mannen en het verlof wordt vooral in deeltijd opgenomen.

 

Stimuleer opnemen verlof

Om te komen tot een gelijkere verdeling van betaalde arbeid en zorg tussen mannen en vrouwen en per saldo hogere arbeidsdeelname, is het volgens de SER belangrijk vooral in het eerste half jaar na de geboorte het opnemen van het betaalde verlof te stimuleren. Vooral in die periode maken ouders keuzes voor bepaalde arbeids- en zorgpatronen. Die patronen blijven in de verdere loopbaan vaak voor een groot deel gehandhaafd.