'Selecteren op kwaliteit van zorg moet sneller'

08-12-2015

De kwaliteit van de zorg moet sneller inzichtelijk worden gemaakt voor patiënten en zorgverzekeraars, vinden VNO-NCW en MKB-Nederland. Selecteren op de kwaliteit van zorgaanbieders is essentieel voor de werking en reputatie van het zorgstelsel. Een betere selectie draagt bij aan meer kwaliteit van de zorg en beperking van de stijging van de zorgkosten. Werkgevers betalen wettelijk verplicht nu 15 miljard euro van de 44 miljard euro aan Zorgverzekeringswet (ZVW)-uitgaven. 

Binnen vijf jaar
In het jaar van de transparantie, tien jaar na invoering van de ZVW, is het nog niet vanzelfsprekend dat patiënten en zorgverzekeraars de kwaliteit van zorgaanbieders kunnen inzien of gebruiken. Dat moet binnen vijf jaar voor in ieder geval de belangrijkste aandoeningen alsnog geregeld zijn, stellen VNO-NCW en MKB-Nederland. Het Zorginstituut moet doortastender gaan optreden als zorgverzekeraars, patiëntenorganisaties en zorgaanbieders er gezamenlijk niet uitkomen. 

Uitkomsten van behandelingen
De focus ligt op de behoeften van gebruikers. Het moet dus gaan om onderscheidende en begrijpelijke kwaliteitsinformatie die daadwerkelijk wordt gebruikt door patiënten of zorgverzekeraars. De ondernemingsorganisaties vinden bijvoorbeeld dat de uitkomsten van behandelingen standaard gemeten moeten worden.