Samenwerkingsverband voor verduurzaming woonwijken

18-04-2019

Om de streefcijfers voor de verduurzaming van woningen te halen, gaan twintig partijen, waaronder VNO-NCW, samenwerken bij het werven en inzetten van vakkrachten. Schaars personeel moet slim worden ingezet, wat kan door een meer ‘geïndustrialiseerde’ aanpak van de verduurzaming.

 

Baangaranties

Werkgeverspartijen, waaronder ook Techniek Nederland, Bouwend Nederland en FME, gaan personeel werven via onder meer baan- en werkgaranties voor mbo-studenten, stageplaatsen en onderwijs op maat. De samenwerkende partijen gaan ervoor zorgen dat niet elke wijk die verduurzaamt het wiel opnieuw uitvindt. Onderwijs en onderzoek worden daar nauw bij betrokken.

 

50.000 per jaar

Het kabinet wil jaarlijks 50.000 woningen verduurzamen. Uiteindelijk moeten dat er 200.000 per jaar worden om in 2050 alle woningen duurzaam te hebben. De lerende aanpak begint in vier pilotgebieden. Daarnaast zijn er al 27 gemeentelijke proeftuinen voor verduurzaming. In het samenwerkingsverband zijn bedrijfsleven, vakbonden, overheid en onderwijs vertegenwoordigd.