'Samenwerking met Singapore kans in Brexit-problematiek'

22-11-2018

VNO-NCW ondertekent vandaag samen met NLinBusiness een overeenkomst met de Singapore Business Federation om de samenwerking te intensiveren. ‘De zorgen over de Brexit blijven enorm groot, maar tegelijkertijd moeten we ook in blijven spelen op de kansen voor Nederland, zoals hier met Singapore’, zegt VNO-NCW-voorzitter Hans de Boer.

 

Staatsbezoek Singapore

Tijdens een bijeenkomst met Nederlandse en Singaporese bedrijven ter gelegenheid van het staatsbezoek van Singapore aan Nederland, bleek gisteren veel belangstelling voor de hub-functie die Nederland kan vervullen voor Aziatische bedrijven in Europa. De dertig aanwezige Singaporese bedrijven bleken veel verwantschap te hebben met de Nederlandse bedrijven op het vlak van innovatie, open handel en duurzaamheid.

 

Nederland nieuwe toegangspoort naar EU

Singapore is van oudsher sterk gericht op het Verenigd Koninkrijk en dat land is op dit moment nog de belangrijkste handelspartner voor Singapore in Europa. Met het uittreden de Britten uit de Europese Unie, zoeken de bedrijven uit Singapore een nieuwe toegangspoort naar de Europese interne markt.

 

Handelovereenkomst Singapore

Bij de inwerkingtreding van de handelsovereenkomst tussen de EU en Singapore in 2019 vervallen veel import- en exporttarieven en er ontstaat een gelijker speelveld door bijvoorbeeld afspraken over certificatie. De kansen in de wederzijdse handelsrelatie tussen Nederland en Singapore zullen daardoor toenemen, verwacht VNO-NCW.