'Rapport Bouwstenen voor beter belastingstelsel mist voorstellen voor versterking economie'

22-05-2020

Het deze week door staatssecretaris Vijlbrief aan de Kamer gepresenteerde rapport ‘Bouwstenen voor een beter belastingstelsel’ mist creatieve voorstellen die onze economie kunnen versterken, die investeringen aanjagen en die werkgelegenheid stimuleren. Dat zeggen VNO-NCW en MKB-Nederland in een eerste reactie. ‘De focus van de voorstellen ligt vooral op de schatkist’, stellen de ondernemingsorganisaties. ‘En dat terwijl de middellange termijn toch vooral in het teken zal moeten staan van herstel en wederopbouw.‘

 

Bedrijfsopvolging

Volgens de ondernemingsorganisaties is ondernemerschap een belangrijke sleutel om uit de crisis te kunnen groeien met nieuwe banen en bedrijvigheid. Een aantal voorstellen uit het rapport draagt daar zeker niet aan bij, zoals bijvoorbeeld het voorstel om de bedrijfsopvolging niet meer fiscaal te faciliteren. ‘Dat zal verstrekkende gevolgen hebben. De overdracht of opvolging is de meest kritische fase voor de continuïteit van een bedrijf. Als de overdracht niet goed verloopt dan gaat dat ten koste van de werkgelegenheid en leidt het tot kapitaalvernietiging. Zonder de faciliteiten zou de belastingdruk van de onderneming afhankelijk zijn van het aantal sterfgevallen en dan kan overlijden ook de doodsteek voor de onderneming zijn.’

 

Zelfstandigenaftrek

Ook het opnieuw ter discussie stellen van fiscale regelingen voor ondernemers, zoals de zelfstandigenaftrek, is onverstandig, vinden VNO-NCW en MKB-Nederland. ‘Deze zijn meerdere malen geëvalueerd en effectief bevonden. Ze hebben eraan bijgedragen dat Nederland een ondernemende samenleving is geworden de afgelopen twintig jaar. Dat is een grote verdienste en we moeten dat niet afdoen met de boodschap dat regelingen minder effectief zouden zijn en dus kunnen worden opgeruimd. Beter is na te denken over hoe bijvoorbeeld het opschalen van ondernemingen aantrekkelijker wordt.’

 

Groeivermogen van Nederland

Ook het zwaarder belasten van vermogen of de voorstellen om vermogen uit de onderneming te halen, zetten een rem om het toekomstige groeivermogen van Nederland, verwachten de ondernemingsorganisaties. Ook de voorstellen die de aantrekkelijkheid van Nederland voor ondernemerschap en internationale bedrijvigheid aantasten - zoals het voorstel om belasting te heffing over winsten die er niet zijn – zijn contraproductief voor een beleid gericht op herstel van de werkgelegenheid door middel van groei en investeringen.