'Provincies en gemeenten: aan de slag met Retailagenda!'

17-03-2015

Om te zorgen dat de detailhandel een gezonde en kansrijke sector blijft én om de consument goed te blijven bedienen, presenteren overheid en marktpartijen vandaag de Retailagenda aan minister Kamp. Daarin staan afspraken om winkelgebieden toekomstbestendig te maken. VNO-NCW en MKB-Nederland steunen deze afspraken en roepen gemeenten en provincies op tot een voortvarende uitvoering.

Regelarm
De Retailagenda geeft gemeenten en provincies genoeg handvatten om actief aan de slag te gaan. Er komen 50 'retaildeals' die gemeenten afsluiten met winkeliers en andere stakeholders. Op locaties zonder perspectief worden winkelmeters gereduceerd. In een aantal gemeenten wordt gestart met minder en lichtere regels voor winkelgebieden, mogelijk gemaakt door experimenteerruimte. Voor een goede uitvoering van alle afspraken is het noodzakelijk dat de provincie de regierol op zich neemt, stellen de ondernemingsorganisaties.

Verandering
VNO-NCW en MKB-Nederland zijn blij dat er met deze agenda gewerkt kan worden aan de toekomst. De detailhandel, de grootste private werkgever van Nederland, verandert in een hoog tempo door ontwikkelingen als veranderd consumentengedrag en veranderende behoefte aan winkelruimte. Veilige en vitale winkelgebieden zijn op hun beurt weer onmisbaar voor de bedrijvigheid en leefbaarheid van een stad, aldus de ondernemingsorganisaties.