‘Problemen bij vinden stageplek kent meer oorzaken’

28-08-2018

Discriminatie – bij stages of elders – is altijd onacceptabel. VNO-NCW en MKB-Nederland ontkennen niet dat discriminatie ook onder werkgevers bewust of onbewust voorkomt en willen er dan ook samen met mbo-instellingen alles aan doen om dat tegen te gaan. Wel vinden beide ondernemingsorganisaties dat onderwijsminister Van Engelshoven te kort door de bocht gaat met haar conclusie dat discriminatie de enige oorzaak is waardoor mbo-studenten met een niet-westerse achtergrond meer moeite hebben om een stageplek te vinden. Daarbij spelen ook andere factoren een rol, aldus VNO-NCW en MKB-Nederland.  

 

Solliciteren

Minister Van Engelshoven heeft vandaag een onderzoek naar buiten gebracht, waaruit blijkt dat bijna 24 procent van de mbo-studenten met een niet-westerse migratieachtergrond vier keer of vaker moet solliciteren voor een stage, tegenover 11 procent van hun autochtone medestudenten. Waar het 68 procent van de autochtone mbo-studenten lukt om één keer een stage te vinden, is dat bij mbo’ers met een niet-westerse migratieachtergrond 48 procent.

 

Opleiding

De minister schrijft die verschillen volledig toe aan stagediscriminatie door werkgevers. VNO-NCW en MKB-Nederland zijn van mening dat de minister die conclusie niet zomaar kan trekken: het onderzoek geeft dat niet aan en er zijn ook andere factoren die meespelen. Zo kiezen jongeren met een niet-westerse migratieachtergrond relatief vaker voor studies met minder goed perspectief op werk, zoals economisch-administratieve opleidingen. Dat leidt ook tot een minder aanbod van stageplekken. Een mbo-student zal dan vaker moeten solliciteren om een stageplek te bemachtigen.

 

Netwerk

Jongeren met een niet-westerse migratieachtergrond missen vaker een functioneel netwerk dat hen toegang kan bieden tot de arbeidsmarkt of hen helpt bij het vinden van een stageadres. Stagebegeleiders noemen ook persoonlijke omstandigheden vaker als belemmerende factor. Daarbij vragen studenten met een migratieachtergrond volgens hen minder snel om hulp als zij problemen hebben met het vinden van een stageplek (onderzoek KIS, 2016).

 

Meldpunt stagediscriminatie

VNO-NCW en MKB-Nederland gaan graag met de minister en het mbo in gesprek om dit soort knelpunten op te lossen. Zij ondersteunen het plan van Van Engelshoven om de bekendheid van het meldpunt stagediscriminatie van SBB (Samenwerkingsverband Beroepsonderwijs Bedrijfsleven) te vergroten. De aanpak van mogelijke stagediscriminatie begint immers met het melden van vermoedens. De minister van OCW lanceerde in juni 2017 namens beroepsonderwijs en bedrijfsleven dit meldpunt op de website van SBB. In een jaar tijd zijn daar zeventien meldingen binnengekomen. Bij één leerbedrijf is de erkenning ingetrokken vanwege aantoonbare discriminatie. In het middelbaar beroepsonderwijs zijn dagelijks 250.000 erkende leerbedrijven in uiteenlopende sectoren actief met het opleiden van studenten in de beroepspraktijk.