'Prestatieafspraken in het hoger onderwijs leiden tot succes'

25-10-2016

De prestatieafspraken in het hoger onderwijs blijken te leiden tot meer studiesucces, betere onderwijskwaliteit en meer rendement. Dat blijkt vandaag uit de eindbeoordeling van de Reviewcommissie Hoger Onderwijs en Onderzoek. VNO-NCW en MKB-Nederland zijn verheugd over dat resultaat. Daarmee is bewezen dat de systematiek van prestatieafspraken gekoppeld aan prestatiebekostiging een positieve prikkel is voor universiteiten en hogescholen.

Uitgebreid
Hoger onderwijsinstellingen worden nog steeds voor het grootste deel op studentenaantallen bekostigd. De prestatieafspraken verleggen de focus in de bekostiging duidelijk naar kwaliteit. De ondernemingsorganisaties stellen dat de systematiek van afspraken van individuele hoger onderwijsinstellingen met het Ministerie van OCW, verbonden aan de bekostiging gehandhaafd moet blijven en wat VNO-NCW en MKB-Nederland betreft uitgebreid. Want dat dergelijke prestatieafspraken werken, blijkt nu duidelijk uit cijfers van de Reviewcommissie Hoger Onderwijs en Onderzoek.

Groei
Zo blijkt de kwaliteitsverbetering onder andere uit de groei van het aantal studenten in excellentietrajecten, de grotere tevredenheid van studenten en intensiever onderwijs. Daarnaast beschikken meer docenten aan hogescholen over een mastergraad, terwijl het aantal docenten aan universiteiten met een didactische kwalificatie ook is gestegen. Tenslotte hebben veel instellingen de overheadkosten omlaag gebracht.

Rendement
Ook blijkt dat het rendement soms sterk is verbeterd. Het gemiddelde bachelor-rendement is bij universiteiten zelfs gestegen van 60 naar 74 procent. Met name bij de technische universiteiten is er sprake van een flinke toename. Het gemiddelde rendement in het hbo is licht gedaald van 70 naar 67 procent, maar individuele hogescholen scoren soms zeer goed. Bij een nieuwe ronde van afspraken zouden studenten, docenten en het werkveld betrokken moeten worden, zodat de ervaringen van de afgelopen jaren in de uitvoering worden verwerkt.