'Politieke klimaatplannen grondig toetsen op uitwerking in praktijk'

28-06-2019

'Een politiek akkoord, maar nog geen breed maatschappelijk gedragen akkoord'. Zo typeren de ondernemersorganisaties VNO-NCW, MKB-Nederland en LTO Nederland de vrijdag gepresenteerde klimaatvoorstellen van het kabinet. Bij de organisaties leven zorgen voor de internationale positie van bedrijven in de landbouw en de industrie.

 

Verstoord

We moeten ervoor waken dat het speelveld in de sectoren waarmee Nederland op de internationale markten zijn geld verdient verstoord raakt. Daarmee zijn het klimaat noch alle andere sectoren en de werkgelegenheid gediend. Ook de optelsom van extra lasten voor mkb-ondernemers is nog niet helder. Voor de mobiliteit, de gebouwde omgeving en de elektriciteitsopwekking is het eerste beeld gunstiger. Zo gaat eindelijk serieus onderzoek plaatsvinden naar 'anders betalen voor mobiliteit' en kunnen de elektriciteitssector en de gebouwde omgeving waarschijnlijk door met de reeds ontwikkelde plannen voor verdere verduurzaming.

 

Zorgen

'Wij zijn met onze leden bereid om hier verder aan mee te werken. Maar dan moeten we wel bereiken dat de zorgen die er zijn goed worden ondervangen’, aldus de ondernemingsorganisaties.

 

Lees het hele persbericht hier.