'Plan DGA niet uit koker VNO-NCW'

21-09-2018

VNO-NCW wijst ten stelligste de berichtgeving door anonieme bronnen af, dat het plan om de lasten voor DGA’s te verhogen van de ondernemingsorganisatie afkomstig zou zijn. Voorzitter Hans de Boer: 'Het idee dat een maatregel die 1,8 miljard euro onttrekt aan ondernemingen uit onze koker zou komen, is waanzin. Dat kan een kind bedenken.' 

 

VNO-NCW: box-2-tarief niet verhogen

DGA-ondernemers moeten nimmer fiscaal worden gedwongen onnodig investeringsruimte uit hun ondernemingen te trekken. De inzet van VNO-NCW was, is en blijft dat het box-2-tarief op het huidige niveau van 25% moet blijven. En alleen wanneer dat het geval is, er een gespreksbasis is voor het maximeren van de rekening courant-regeling. Een degelijke maatregel kan bovendien géén betrekking hebben op bestaande gevallen. Daarvoor dient altijd een eerbiedigende werking te gelden, aldus ondernemingsorganisatie VNO-NCW.

 

Voorstellen kabinet voldoen niet

De voorstellen van het kabinet voor zowel het box 2-tarief (26,9%!), als de rekening courant-maatregel (ook bestaande gevallen!), voldoen niet aan onze uitgangspunten, stelt de ondernemingsorganisatie. VNO-NCW is met de staatssecretaris van Financiën, Menno Snel, overeengekomen om op korte termijn om de tafel te gaan.