PAS en PFAS dragen bij aan daling ondernemersvertrouwen

14-11-2019

Het ondernemersvertrouwen is verder gedaald, onder meer door de ontwikkelingen rond stikstof en PFAS. Dat blijkt uit de COEN-enquête van onder meer VNO-NCW en MKB-Nederland over het vierde kwartaal van dit jaar. Ondernemers zijn nog steeds bovengemiddeld positief gestemd over komend jaar, maar ze zijn minder positief dan een jaar geleden.

 

Grootste verslechtering

Het vertrouwen in de bouw is onder invloed van PAS en PFAS flink gedaald, al is het nog relatief hoog. De grootste verslechtering van het vertrouwen doet zich voor in de bedrijfstakken informatie en communicatie, en delfstoffenwinning.

 

Meer vertrouwen

Het ondernemersvertrouwen is alleen toegenomen in de autobranche, de detailhandel en de verhuur van en handel in onroerend goed. In de autobranche is het vertrouwen overigens nog steeds negatief.

 

Personeelstekort

Het tekort op de arbeidsmarkt blijft onverminderd opspelen. Een kwart van de ondernemers heeft hier last van.