'Panama Papers vragen om nader onderzoek'

05-04-2016

VNO-NCW en MKB-Nederland hebben kennisgenomen van de berichtgeving over de zogenoemde Panama Papers.  De ondernemingsorganisaties gaan ervan uit dat de Belastingdienst deze zaken grondig zal onderzoeken en daar waar nodig werk van maakt. Als sprake is van fraude of gekunstelde constructies om belasting te ontwijken, dan moet dat worden aangepakt.

Automatisch uitwisselen informatie
In het verleden had de Belastingdienst niet altijd voldoende informatie om frauduleuze of gefingeerde constructies te signaleren. VNO-NCW en MKB-Nederland juichten daarom toe dat er nu binnen de OESO en de Europese Unie heel concrete afspraken zijn gemaakt over het automatisch uitwisselen van informatie tussen belastingdiensten. In de toekomst zouden dit soort constructies niet meer voor moeten komen. Nederland maakt zich daar tijdens het EU-voorzitterschap ook sterk voor.