'Overheid moet niet weer willen bezuinigen op geschillencommissies'

29-11-2017

VNO-NCW en MKB-Nederland zijn ontstemd dat het ministerie van Veiligheid en Justitie in zijn begroting opnieuw een streep haalt door de subsidie voor geschillencommissies. Al twee keer eerder stemde de Tweede Kamer tegen dezelfde bezuiniging. Dit omdat de bezuiniging alleen maar verliezers kent: de ondernemingsorganisaties vrezen dat het wegvallen van de subsidie het einde van de geschillencommies voor consumentenzaken betekent. Het is dan ook vreemd dat het ministerie de bezuiniging opnieuw probeert door te voeren.

 

Geschillencommissies worden onbetaalbaar

Zonder overheidsbijdrage worden geschillencommissies onbetaalbaar voor brancheorganisaties, wat zal leiden tot een 'domino van opzeggingen', aldus VNO-NCW en MKB-Nederland. Dankzij de 83 geschillencommissies kent Nederland het beste stelsel van alternatieve geschillenbeslechting ter wereld; laagdrempelig, onafhankelijk en met hoge kwaliteit. Hierdoor wordt de rechtspraak minder belast en weet de consument zich goed beschermd. In de nieuwe begroting draait het ministerie het stelsel van geschillencommissies de nek om met een bezuiniging van ruim 1 miljoen euro.

 

Laagdrempelig

Het bedrijfsleven draagt op vrijwillige basis jaarlijks zo'n 4 miljoen euro bij aan de kosten van de geschillencommissies. De overheid neemt nu ruim 1 miljoen euro voor haar rekening. Het verdwijnen van de geschillencommissies, die bindende uitspraken doen, staat volgens VNO-NCW en MKB-Nederland haaks op het kabinetsbeleid om problemen buiten de rechtszaal om op te lossen en zo een hoge mate van consumentenbescherming te bieden. De bezuiniging is daarmee ook een schijnbezuiniging, omdat het leidt tot hogere kosten voor de rechtspraak.