Overheid en bedrijven trekken samen op voor het veroveren nieuwe markten

02-02-2017

De ministeries van Buitenlandse Zaken en van Economische Zaken, VNO-NCW en MKB-Nederland gaan de handelsbevordering verder professionaliseren. Vandaag ondertekenen Lilianne Ploumen (minister Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking), Hans de Boer (VNO-NCW) en Michaël van Straalen (MKB-Nederland) tijdens de ambassadeursconferentie een samenwerkingsovereenkomst.

 

Het kabinet trekt in totaal 10 miljoen euro extra uit voor deze samenwerking. Door de afspraken moeten Nederlandse (MKB)-bedrijven meer voet aan de grond krijgen op groeimarkten. In een publiek-private Werkplaats gaan overheid en bedrijfsleven gezamenlijk aan de slag met marktbewerking en het identificeren van kansen, waar Nederlandse consortia van bedrijven -en bijvoorbeeld kennisinstellingen- op kunnen inspelen. Onderdeel van het plan is ook de digitalisering van de voorbereiding van handelsmissies, bijvoorbeeld via digitale matchmaking. Zo moeten missies nog meer impact hebben met name voor het MKB.

 

Meer follow ups

Nederland kan nog beter inspelen op de groei van de wereldhandel (met name in opkomende markten) door een gezamenlijke aanpak van overheid en bedrijfsleven, denken de vier partners. In de nieuwe Werkplaats worden de export-, investerings- en innovatiebevorderende activiteiten van de overheid en het bedrijfsleven daarom nauwer op elkaar afgestemd. Zo komt er een stichting (NL International Business) die alle kennis en netwerken voor en door ondernemers bundelt. Deze stichting gaat samen met de overheid in de Werkplaats speuren naar waar zich kansen voordoen voor Nederlandse sectoren. Ook moet er vanuit de Werkplaats meer follow-up gegeven worden aan contacten en ‘leads’ die tijdens handelsmissies vaak worden opgedaan. Zo kan Nederland tijdens missies gerichtere aanbiedingen doen en komt er meer follow-up van missies met naar verwachting meer deals. 

 

'Enorm netwerk'

Minister Ploumen: ‘Onze ambassades en posten overal ter wereld hebben een enorm netwerk en de juiste kennis om startende ondernemers op weg te helpen. Met de Werkplaats zorgen we ervoor dat vooral kleinere bedrijven beter gebruik kunnen maken van hun expertise. En dat is goed voor Nederland, maar ook voor andere landen, want Nederlandse bedrijven staan bekend om praktische en innovatieve producten die op verantwoorde manier worden gemaakt.’

‘Met name het MKB moet van de afspraken profiteren door bijvoorbeeld nieuwe innovatieve en laagdrempelige economische missies, de vorming van slimme consortia en online matchmaking tussen bedrijven hier en interessante partners elders’, aldus Michaël van Straalen van MKB-Nederland.

 

Veel meer plekken

Hans de Boer van VNO-NCW: ‘Door gezamenlijk actiever uit te kienen waar de kansen liggen kunnen we buitenlandse markten samen met onze ambassades en bewindslieden veel beter bewerken. Zo kunnen we zorgen dat onze kennis en technologie op veel meer plekken in de wereld problemen oplost op terreinen als water of het klimaat. Wij brengen daarbij ons private netwerk in, bijvoorbeeld via gespecialiseerde brancheorganisaties als Evofenedex en de FME. Zo slaan we in de toekomst nog meer munt uit alles missies die we samen met de overheid organiseren.’