Oplopend personeelstekort belemmert bedrijven

16-08-2018

Ondernemers merken steeds meer dat hun bedrijf lijdt onder een tekort aan arbeidskrachten. Aan het begin van het derde kwartaal van dit jaar werd 25 procent van de ondernemers hierdoor belemmerd bij hun bedrijfsactiviteiten, in de bouwsector is dat 39 procent. Dit blijkt uit de Conjunctuurenquête Nederland (COEN).

 

Van 3 naar 25 procent

Het aantal bedrijven dat melding maakt van een problematisch tekort aan arbeidskrachten, is in de afgelopen periode fors gegroeid. Begin 2016 werd zo’n tekort nog door minder dan 5 procent van de bedrijven genoemd als belemmerende factor. Sindsdien is het aantal bedrijven met personeelstekort onafgebroken gegroeid tot ruim 25 procent in het derde kwartaal van dit jaar.

 

Personeelstekort groot in bouw, diensten en vervoer

Voor het eerst sinds 2008 hebben ondernemers in de bouw het vaakst van alle sectoren te maken met een tekort aan arbeidskrachten. Volgens 39 procent van de ondernemers in die sector worden de bouwactiviteiten hierdoor belemmerd. In het vorige kwartaal maakte 19 procent van de bouwbedrijven melding van personeelstekort. Ook in de zakelijke dienstverlening en de sector vervoer en opslag is het tekort aan arbeidskrachten relatief groot.

 

Ondernemersvertrouwen

Het ondernemersvertrouwen is aan het begin van het derde kwartaal uitgekomen op 15,0. Daarmee ligt de stemmingsindicator voor ondernemend Nederland 0,8 punt hoger dan een kwartaal eerder. Sinds 2014 is de stemming onder de Nederlandse ondernemers onafgebroken positief. Het ondernemersvertrouwen bevindt zich al vanaf begin 2017 rond het huidige hoge niveau. Het vertrouwen is het hoogst in de bouw (32,5) en de groothandel (20,0)

 

De conjunctuurenquête

De COEN-enquête wordt vier keer per jaar gehouden en is een initiatief van VNO-NCW, MKB-Nederland, het Centraal Bureau voor de Statistiek, de Kamers van Koophandel en het Economisch Instituut voor de Bouw.

 

Klik hier voor meer informatie over de 3e kwartaalrapportage van de COEN