Ook Rekenkamer komt met kritiek op bureaucratie rond banenafspraak

17-05-2017

'De banenafspraak die ertoe moet leiden dat er in 2025 in totaal 125.000 extra banen zijn voor de kwetsbaarste groep arbeidsbeperkten komt nog onvoldoende uit de verf.' Dat concludeert de Algemene Rekenkamer vandaag in het kader van Verantwoordingsdag.

 

Spoor bijster

Zo stelt de Rekenkamer onder andere dat 'de regionale samenwerking tussen gemeenten en UWV moeizaam verloopt en dat de aanpak in de 35 arbeidsmarktregio’s onvoldoende eenduidig is, waardoor werkgevers het spoor bijster dreigen te raken'. Ook lopen gemeenten volgens de Rekenkamer achter met het vullen van de database met beschikbare kandidaten, wat de kans op een ‘match’ tussen werkgever en werkzoekende verkleint.

 

Tienpuntenplan

Onlangs trokken ondernemers ook al aan de bel over de bureaucratie bij het aan het werk helpen van mensen met een arbeidsbeperking. Ze boden de nieuwe Tweede Kamer daarover een tienpuntenplan aan.

 

Klein wonder

Volgens Aart van der Gaag, die de uitvoering van de banenafspraak aanjaagt namens ondernemers, is het eigenlijk een 'klein wonder' dat, ondanks alle Kafkaëske toestanden, er al zoveel mensen aan de slag konden in het bedrijfsleven de afgelopen twee jaar. 'Nu werken alle 35 arbeidsmarktregio’s en 388 gemeentes op een verschillende manier waardoor werkgevers in de ene regio compleet anders worden behandeld dan pakweg 30 km verderop. Alleen door te zorgen voor 1-loket en overal dezelfde aanpak kan meer voortgang worden geboekt. Overheidsregelingen die het mogelijk moeten maken dat deze mensen aan het werk komen, moeten worden gestroomlijnd', aldus Van der Gaag.

 

100.000 extra banen

Doel van de Banenafspraak is tot 2026 100.000 extra banen in het bedrijfsleven (en 25.000 bij de overheid) voor mensen met een arbeidsbeperking. In 2015 realiseerden ondernemers hiervan al 15.600 banen. De cijfers over 2016 volgen deze zomer, maar de verwachting is dat het target van het bedrijfsleven wederom ruim wordt gehaald.