‘Ook Italiaanse ondernemers benadrukken belang hervormingen’

09-07-2020

Voorafgaand aan het gesprek vrijdag tussen minister-president Rutte en de Italiaanse minister-president Conte hebben de Italiaanse en Nederlandse ondernemersorganisaties Confindustria en VNO-NCW een gezamenlijke verklaring opgesteld over het EU-herstelplan. Daarin benadrukt ook het Italiaanse bedrijfsleven expliciet het belang van de combinatie van hervormingen en investeringen bij de Europese plannen. ‘Een belangrijk en goed signaal in aanloop naar de ontmoeting morgen’, aldus Hans de Boer van VNO-NCW.

 

Échte hervormingen

In de verklaring schrijven De Boer en zijn Italiaanse evenknie Bonomi van Confindustria dat het nieuwe EU-herstelplan lidstaten moet helpen bij het verwezenlijken van échte hervormingen en het opstarten van de daarvoor noodzakelijke investeringen in versterking van de economie. ‘Een hernieuwd en krachtig signaal van het Italiaans bedrijfsleven dat voor het EU-herstelplan hervormingen noodzakelijk zijn, en dat de nieuwe extra middelen absoluut naar investeringen moeten en nergens anders naar’, aldus De Boer.

 

Geen nieuwe Europese belastingen

In de verklaring benadrukken de twee ondernemingsorganisaties dat algemene nieuwe Europese belastingen de groei en het herstel van de EU en de lidstaten hinderen. VNO-NCW schreef dit eerder deze week ook al in een brief aan de Tweede Kamer waarin ze steun op hoofdlijnen uitsprak voor de Europese herstelplannen. 

 

Budgettair verantwoord

Bonomi en De Boer spreken zich in de verklaring verder uit voor subsidies en leningen voor de regio's en sectoren die dit het hardst nodig hebben. ‘Essentieel is wel dat lidstaten de middelen niet gebruiken om inefficiënte overheidsuitgaven te verhogen, of de staatsschuld te verhogen ten koste van toekomstige generaties. De enige manier om uit de crisis te komen is het bevorderen van economische groei en het scheppen van banen. Hiervoor zijn hervormingen en investeringen de enige weg’, aldus de twee ondernemersvoorzitters.

 

Snel besluiten

Voor een gezond herstel van de Europese economie en voor het bevorderen van opwaartse convergentie in de EU is het volgens de twee organisaties van essentieel belang dat de Europese Raad vóór de zomervakantie overeenstemming bereikt over het nieuwe meerjarig financieel kader en het nieuwe herstelplan van de EU,. Dan kunnen deze uiterlijk op 1 januari 2021 in werking treden.

Verder vragen ze in de verklaring uitgebreid aandacht voor een sterke werking van de interne markt.

 

Zie ook dit debat over het EU-herstelplan met DNB-baas Klaas Knot: