‘Onderzoeksthema’s meer afstemmen met bedrijfsleven’

07-03-2018

Het kabinet moet bij de precieze besteding van extra middelen voor onderzoek en innovatie meer met het bedrijfsleven overleggen. Nu ligt de nadruk te veel op de rol van de ministeries zelf. Dat zegt VNO-NCW in de aanloop naar een overleg in de Tweede Kamer donderdag.

 

Maatschappelijke vraagstukken

In totaal gaat dit jaar 42 miljoen euro extra naar onderzoek en innovatie. De (maatschappelijke) thema’s waarop die middelen worden ingezet, moeten nog worden bepaald. VNO-NCW vraagt zich af of de departementen wel in staat zijn om die maatschappelijke vraagstukken zelf te bepalen. ‘Uit eerder onderzoek blijkt dit niet. Het is een misvatting dat de maatschappelijke uitdagingen waar Nederland mee te maken heeft, het exclusieve domein zijn van de overheid.’

 

Aanpak topsectoren

Volgens de ondernemingsorganisatie moeten die uitdagingen publiek-privaat en met vele partijen worden opgepakt. ‘Verstandiger lijkt het om aan te sluiten bij de ‘gouden driehoek’-aanpak in de topsectoren. Daar komen overheid, bedrijfsleven en kennisinstellingen in goed overleg tot de keuze van thema’s. Op deze manier kunnen we echt een vliegende start maken met de invulling van de prioriteiten in het regeerakkoord.’