Ondernemersvertrouwen maakt historische duikvlucht door diepe crisis

15-05-2020

‘Het ondernemersvertrouwen maakt een historische duikvlucht en daalt van 6,4 naar -37,2. Dit is zelfs een stuk lager dan tijdens het dieptepunt van de vorige financiële crisis.’ Dat blijkt uit de nieuwe Conjunctuurenquête van het CBS, KVK, het Economisch Instituut voor de Bouw, VNO-NCW en MKB-Nederland uit de maand april.

 

Pessimistisch

Door de coronacrisis en de bijbehorende maatregelen zijn ondernemers sinds de start van de meting nog nooit zo pessimistisch geweest. Alle bedrijfstakken zijn uiterst somber gestemd. Bij negen van de twaalf bedrijfstakken ligt de stemmingsindicator zelfs op het laagste niveau ooit gemeten. Bijna 69 procent van de ondernemers verwacht een verdere verslechtering van het economisch klimaat in de komende drie maanden, terwijl slechts 3 procent een verbetering verwacht.

 

Minder investeringen

Van alle indicatoren zijn de verwachtingen over de omzet het sterkst afgenomen vergeleken met een jaar eerder. In de horeca zijn de omzetverwachtingen het sterkst negatief van alle bedrijfstakken. Daar voorziet bijna 90 procent van de ondernemers in het lopende kwartaal een lagere omzet dan in de voorgaande drie maanden. Ook hebben ondernemers zich in de nieuwe COEN-enquête uitgesproken over de investeringsverwachtingen. Ruim 44 procent van de ondernemers verwacht in 2020 een afname van investeringen in vaste activa ten opzichte van 2019. Slechts 7,4 procent verwacht een toename.

 

Tweede steunpakket

‘We zien alle statistieken een duikvlucht maken. Niet alleen in Nederland, maar ook bij Nederlandse ondernemers in het buitenland. Deze metingen zijn bovendien van begin april en de situatie is er - ondanks het nieuwe stappenplan - nog niet veel rooskleuriger op geworden. In veel laat-cyclische sectoren moet de klap bijvoorbeeld nog komen’, aldus VNO-NCW en MKB-Nederland.

De ondernemersorganisaties maken zich er hard voor dat in het verlengde noodpakket - dat waarschijnlijk komende week bekend wordt - ook een bijdrage komt voor vaste lasten en andere kosten van ondernemers. ‘Dit is belangrijk, naast de bijdrage in de personeelskosten, omdat veel activiteiten nog langere tijd verlieslatend gaan zijn in de 1,5 meter samenleving. Ook loopt het geld aan alle kanten veel bedrijven uit en is dit nodig om bedrijven - en daarmee werk - in stand te houden. Daarnaast kan het kabinet hopelijk volgende week ook al wat eerste contouren schetsen hoe we door slim te investeren in de toekomst uit de crisis komen. Alleen zo ontstaat ook weer wat perspectief in deze gitzwarte tijden,’ aldus de ondernemersorganisaties.