'Ondernemers willen meer en beter samenwerken met gemeenten'

07-06-2016

VNO-NCW en MKB-Nederland gaan alle wethouders Economische Zaken in Nederland vragen om in een verklaring vast te leggen of en hoe zij zich willen inzetten om het ondernemersklimaat in hun gemeente te verbeteren. Daarnaast vragen de ondernemingsorganisaties om de samenwerking met andere gemeenten, ondernemers, provincies en kennisinstellingen te intensiveren. De actie maakt onderdeel uit van de regionale groeiagenda die voorzitter Michaël van Straalen van MKB-Nederland vandaag tijdens het congres van de Vereniging Nederlandse Gemeenten (VNG) op Schiphol heeft aangeboden aan VNG-voorzitter Jan van Zanen.  

 

Samenwerking
Een krachtige economie met bloeiende bedrijven begint in de gemeente, maar houdt daar niet op. Intensieve samenwerking is cruciaal voor de leefbaarheid en verdienkracht van een regio. Tussen gemeenten onderling, maar juist ook met het bedrijfsleven, provincies en kennisinstellingen. Dat gebeurt al veel in Nederland, maar regionale krachtenbundeling is nog lang niet overal een vanzelfsprekendheid. Samenwerking tussen gemeenten om de economische structuur te versterken is vaak nog beperkt, vrijblijvend en onvoldoende gericht op samenwerking met ondernemers. 

 

Groeiagenda
Met de regionale groeiagenda 'Kansrijk – Sterk ondernemerschap voor de lokale en regionale economie' steken VNO-NCW en MKB-Nederland de hand uit naar gemeenten om op tal van terreinen (beter) te gaan samenwerken en het lokale ondernemersklimaat te versterken. Er is aandacht voor typische ondernemersonderwerpen zoals aanbesteding, lokale lasten en regelgeving, maar ook voor maatschappelijke thema’s zoals verduurzaming, vluchtelingen en het aan het werk helpen van mensen met een arbeidsbeperking.

 

Afspraken
Met de VNG hebben de ondernemingsorganisaties al een aantal concrete afspraken gemaakt. Zo gaan ze gezamenlijk in gesprek met het CBS en andere instanties om ervoor te zorgen dat regionale economische kengetallen beter beschikbaar komen, als basis voor samenwerking en besluitvorming. Voor stakeholders in de regio organiseren ze bijeenkomsten over de succesfactoren voor regionale economische samenwerking. Ook hebben de partijen de intentie om de ondernemingspeilingen die ze nu afzonderlijk organiseren voortaan te integreren.