Ondernemers: 'Vervroeg beloofde belastingverlagingen'

09-03-2018

'Vervroeg de beloofde belastingverlagingen uit het regeerakkoord met twee jaar. Leg dat hard vast in september in het belastingplan en maak Nederland daarmee op de lange termijn economisch sterker.' Dat betoogde Hans de Boer, voorzitter van VNO-NCW, vanmorgen bij het WNL-programma Goedemorgen Nederland. Ondernemers vrezen anders dat van uitstel afstel van belastingverlagingen komt.

 

Komende jaren grote investeringsbeslissingen

'Nederland staat voor grote investeringsbeslissingen, onder meer op het terrein van klimaat. Daarvoor worden dit jaar vele plannen gemaakt. In 2019 moet het voor burgers en bedrijven mogelijk worden gemaakt de beslissingen echt te nemen. Zorg voor zekerheid door de fiscale verlichting in 2019 door te voeren in plaats van het op de lange baan te schuiven', aldus De Boer.

Volgens hem gaat het economisch fantastisch in Nederland. 'We zagen prachtige rapportcijfers van het Centraal Planbureau (CPB) deze week, vooral dankzij onze leden die de banenmotor op volle toeren aan hebben staan en die zo zorgen voor flinke belastinginkomsten en minder uitkeringen. Wel zie je de groei in 2019 en 2020 afzwakken. En ook zijn er met de mogelijke handelsoorlog en met Brexit donkere wolken aan de horizon. Daarom moet je ondanks de mooie cijfers nu al maatregelen nemen voor straks.'

 

Geef ondernemers snel zekerheid

Volgens de VNO-NCW-voorzitter vertrouwen veel ondernemers er niet op dat de belastingen na jarenlange verhogingen straks echt verlaagd worden in 2021. 'Straks is het over drie jaar zover, dan gaat het weer minder en wordt het door het kabinet teruggedraaid nog voor het goed en wel is ingevoerd.' Wil je ook versnellen met zaken als de klimaataanpak dan moeten ondernemers snel duidelijkheid hebben voor hun investeringen. Voer daarom veel belastingmaatregelen al in 2019 volledig door in plaats van in 2021. 'Alleen zo zorgen we dat snel de schop de grond in kan en zijn we niet alleen bezig met boekhouden en plannen maken de komende jaren. Ook stut je zo de groei als het straks economisch tegenzit en zwengelen we publieke en private investeringen aan.'

 

Vpb-verlaging in 2019

De Boer pleit er voor om niet in 2021 een lagere winstbelasting voor bedrijven in te voeren maar al in 2019. Zo krijgen ondernemers ruimte om te investeren in bijvoorbeeld alle klimaatmaatregelen die er aan komen. Ook blijven we zo als land concurrerend gelet op alle maatregelen in landen als de Verenigde Staten (VS) en het Verenigd Koninkrijk (VK). 'Wat ik voorstel versterkt de economie en kost de schatkist bovendien op lange termijn niets extra. De belastingverlagingen zitten immers al verwerkt in het zogenoemde houdbaarheidstekort van het kabinet.'

 

'Ondernemers gestraft met hogere belastingtarieven'

Verder moet volgens Hans de Boer de geplande belastingverhoging voor ondernemers en familiebedrijven (box 2) uit het regeerakkoord worden teruggedraaid. 'Zij nemen risico's en scheppen de banen, maar worden als enige groep gestraft met hogere tarieven. Bovendien moedigt de maatregel aan om investeringsgeld uit de bedrijven te onttrekken (zo'n 7 miljard zelfs!), terwijl het tegenovergestelde nodig is de komende jaren. Deze mannen en vrouwen zijn de 'backbone' van de economie en doen alles voor eigen rekening en risico zonder serieus vangnet. Het kabinet moet deze ondernemers juist nú tegemoet komen.'

 

Markt doet wat het kan, nu overheid aan zet

'De markt doet wat ze kan en de banenmachine draait op volle toeren, nu is de overheid aan de beurt om ons land klaar te maken voor een gezonde economische toekomst. Juist vanwege alle internationale onzekerheden met Trump en de Brexit moeten we nu doorpakken en investeren, juist nu de zon schijnt.'