Ondernemers pleiten voor meer investeringen in veiligheid

31-05-2017

Nederland en de EU hebben te maken met grote vluchtelingenstromen, een toename van cybercrime en onstabiele landen direct aan de grenzen van Europa. Daarom pleiten VNO-NCW, MKB-Nederland en LTO-Nederland in het rapport 'Een veilig Nederland in Europa en de wereld' voor een herschikking van budgetten en extra investeringen in defensie en cybersecurity. Het rapport is onderdeel van de NL Next Level-campagne van de drie ondernemingsorganisaties.

 

Veiligheid is basisvoorwaarde

Veiligheid is namelijk een basisvoorwaarde voor ondernemerschap en economische groei, schrijven VNO-NCW, MKB-Nederland en LTO-Nederland. En 'Nederland kan daarbij internationaal alleen een vuist maken met een sterke en eensgezinde Europese aanpak en extra aandacht voor het creëren van welvaart in onrustige gebieden.' Zij pleiten voor een vijftal maatregelen.

 

Preventie

Op het gebied van criminaliteitsbestrijding moet er meer aandacht komen voor preventie. De begroting van het ministerie van Veiligheid & Justitie zou 2,5 procent (in plaats van een krappe 1 procent) moeten omvatten. En voor de aanpak van cybercrime moet een meerjarige publiek-privaat actieprogramma worden opgesteld. Per jaar is minimaal 100 miljoen euro extra nodig voor bijvoorbeeld een Digital Trust Centre waar branches/bedrijven terecht kunnen voor vragen, meldingen en advies. En op defensiegebied moet Nederland nauwer samenwerken met andere Europese landen en zich meer specialiseren (bijvoorbeeld in maritieme technologie) en daarbij de industrie slimmer betrekken.

 

Europa

Verder pleiten VNO-NCW, MKB-Nederland en LTO-Nederland voor een investeringsplan voor Afrika om te voorkomen dat de instabiliteit daar het leven ontwricht met conflicten en vluchtelingenstromen. Daarvoor is 1,5 miljard euro op de ontwikkelingssamenwerkingsbegroting nodig. Ook moet Nederland werken aan een eensgezind en effectief Europa. Want Nederland kan op terreinen als handel, klimaat, Afrika, migratie en veiligheid alleen in Europees verband een verschil maken.

 

Meer informatie
Lees het volledige persbericht voor meer / aanvullende informatie, onder meer over het rapport 'Een veilig Nederland in Europa en de wereld' en de NL Next Levelcampagne.