Ondernemers: hoofd koel houden na Brexit

24-06-2016

De ondernemers van Nederland respecteren de keuze van het Britse volk om uit de EU te stappen, maar geloven zelf sterk in de Europese Unie. Dat zeggen VNO-NCW, MKB-Nederland en LTO Nederland in een reactie op de referendumuitslag in het Verenigd Koninkrijk. Zij roepen op het hoofd koel te houden. Door de Britse keuze gaat Europa, en Nederland daarbinnen, een periode van onzekerheid tegemoet. Er moeten nu antwoorden worden gevonden om het vertrek van het Verenigd Koninkrijk ordelijk te laten verlopen.

Les trekken
De lidstaten moeten ook een les trekken uit de Britse keuze en gezamenlijk en elk voor zich een antwoord vinden op de groeiende onzekerheid en onvrede bij hun burgers. Anders blijft de EU van binnenuit onder grote druk staan en blijft afbrokkeling in de lucht hangen. Dat antwoord moet een helder Europees en nationaal perspectief zijn en het gevoel wegnemen van onveiligheid, de twee grote thema’s die aan intolerantie en xenofobie ten grondslag liggen.

Vluchtelingencrisis
Het vrije verkeer tussen de lidstaten (personen, goederen, diensten) moet de hoeksteen van de Unie blijven. Daar hoort een Europees antwoord op de vluchtelingencrisis bij. Bij het handhaven van de buitengrenzen moet gebruik worden gemaakt van slimme, digitale technieken (smart border management).

Meerwaarde Europa
Europa moet zaken die beter in de lidstaten geregeld kunnen worden aan de landen zelf overlaten. Maar ondernemers zijn er van overtuigd dat Europa zijn burgers en bedrijven meerwaarde kan bieden bij het oplossen van grensoverschrijdende vraagstukken. De grote internationale vraagstukken kunnen niet meer door landen afzonderlijk worden opgelost.