Ondernemers in actie voor betere ouderenzorg

08-03-2018

Het bedrijfsleven zet zich in om de ouderenzorg te verbeteren. VNO-NCW en MKB-Nederland tekenen daartoe donderdag het Pact voor de Ouderenzorg bij de Respect Zorggroep in Den Haag.

 

In een landelijke coalitie gaan ondernemers, samen met onder meer zorgprofessionals, mantelzorgers en maatschappelijke organisaties, de eenzaamheid onder ouderen aanpakken, de kwaliteit in de verpleeghuiszorg verbeteren en zorgen dat ouderen langer zelfstandig thuis kunnen wonen. Vooral bij dit laatste thema speelt het bedrijfsleven een grote rol.

 

eHealth

Zo kunnen ondernemers in de bouw, installatie, techniek en ICT, gericht op woningaanpassingen en dienstverlening, oplossingen bieden. Te denken is aan trapliften en gebruiksvriendelijke baden. Maar ook aan eHealth en domotica toepassingen zoals videochats of slimme medicatiedispensers, persoonsalarmering en dwaaldetectie. ‘We willen mensen stimuleren sneller en bewuster te investeren in het duurzamer en levensloopbestendig maken van hun woonsituatie’, aldus VNO-NCW en MKB-Nederland.  

 

Publiek-private samenwerking

De groeiende consumentenmarkt van ouderen die allerlei vormen van persoonlijke diensten gebruiken, biedt kansen voor het bedrijfsleven. Deze markt groeit van 7,5 miljard naar 14 miljard euro per jaar. ‘Door slim publieke en private voorzieningen te combineren, kunnen we zorgen dat sterk vergrijzend buitengebied ook goed leefbaar is en blijft,’ aldus VNO-NCW en MKB-Nederland. ‘Dat leidt er óók toe dat mensen zelfstandig blijven en geen beroep hoeven te doen op collectief gefinancierde gezondheidszorg.’

 

Manifest ‘Waardig ouder worden’

Het Ouderenpact is een initiatief van zorgminister Hugo de Jonge, die met een brede maatschappelijke coalitie concreet invulling wil geven aan het vorig jaar opgezette Manifest 'Waardig ouder worden'. Nederland telt 1,3 miljoen 75-plussers. In 2030 zijn dat er al 2,1 miljoen.