'Offensief tegen laaggeletterdheid nodig'

21-04-2016

Het kabinet moet meer doen tegen laaggeletterdheid, zegt de Stichting Lezen & Schrijven, waaraan VNO-NCW en MKB-Nederland verbonden zijn. De stichting reageert daarmee op onderzoek van de Algemene Rekenkamer, waaruit blijkt dat 2,5 miljoen mensen moeite hebben met taal, rekenen en computergebruik. Minimaal 100.000 mensen per jaar zouden op cursus moeten kunnen. 

Hogere prioriteit
'Het onderzoek van de Rekenkamer maakt duidelijk dat de aanpak van laaggeletterdheid hogere prioriteit verdient', zegt VNO-NCW-voorzitter Hans de Boer in een reactie. Het ministerie van Onderwijs hanteert een aantal van 1,3 laaggeletterden, maar laat daarbij ouderen en mensen die moeite hebben met reken buiten beschouwing. Lezen & Schrijven komt zelf uit op minstens 1,8 miljoen mensen die moeite hebben met taal, rekenen en de computer. 

Wachtlijsten
Laaggeletterdheid neemt toe als gevolg van de vergrijzing en de toestroom van inburgeraars en van jongeren die met onvoldoende vaardigheden van school komen. Cursussen, waarvoor nu wachtlijsten bestaan, zouden niet alleen op taal gericht moeten zijn, maar ook op reken- en digitale vaardigheden.