‘Nú krapte op arbeidsmarkt aanpakken’

15-11-2018

Meer dan een kwart van alle ondernemers ervaart productieproblemen door een tekort aan personeel, blijkt uit de meest recente COEN-enquête van onder meer VNO-NCW en MKB-Nederland. Het percentage steeg van 25 naar 26 procent in het derde kwartaal. De ondernemingsorganisaties wijzen erop dat de arbeidsdeelname in Nederland paradoxaal genoeg één van de laagste in Europa is.

 

Begroting SZW

Er is een groep van 1,3 miljoen Nederlanders die aangeeft te willen werken of meer uren te willen werken. De begrotingsbehandeling van het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid eind deze maand moet wat VNO-NCW en MKB-Nederland betreft dan ook in het teken staan van de vraag hoe we meer mensen richting de arbeidsmarkt kunnen krijgen.

 

Werkstages

De ondernemingsorganisaties roepen alle partijen – werkgevers, werknemers, het kabinet, gemeenten, UWV – op om met praktische oplossingen te komen. Daarbij kan worden gedacht aan het verlagen van de tarieven van de inkomstenbelasting, het uitbreiden van de schooltijden en de naschoolse opvang, en het organiseren van werkstages voor mensen met een grote afstand tot de arbeidsmarkt.

 

Geen vakmensen

Volgens VNO-NCW en MKB-Nederland loopt Nederland door het personeelstekort groei en welvaart mis. De burger merkt het ook direct: die kan geen vakmensen vinden voor een verbouwing, komt op de wachtlijst in het ziekenhuis, en merkt op school dat er bij ziekte van leerkrachten geen vervanging is.