'Nederland moet zich veel meer inspannen voor positie mainports'

06-04-2016

Nederland moet de positie van de mainports Rotterdam en Schiphol, die mede de basis vormen voor onze welvaart, versterken. Dat staat in de toekomstvisie 'Nederland voor altijd hét knooppunt van de wereld' die VNO-NCW-voorzitter Hans de Boer vandaag heeft aangeboden aan staatssecretaris Dijksma van Infrastructuur en Milieu. De ondernemingsorganisatie doet daarin voorstellen om de toppositie van de mainports te bestendigen en uit te bouwen te midden van onder andere de razendsnelle ontwikkelingen in het Midden-Oosten.

Melkkoe
'Onze mainports zijn een rijk, maar geen rustig bezit', stelt Hans de Boer. 'Andere landen kopiëren onze mainportstrategie om hun strategische belangen te versterken, terwijl Nederland zijn mainports te veel als melkkoe ziet. Maar die koe moet wel melk blijven geven. Er liggen bovendien geweldige kansen, bijvoorbeeld voor een goede aansluiting op India en op grotere delen van China. Ook verduurzaming biedt een grote kans. Bedrijven en overheden moeten de handen ineenslaan. Gelukkig komt het kabinet binnenkort met een visie op de luchtvaart, die een grote stimulans kan betekenen voor onze mainports.'

Concurrenten
Ondernemingsorganisatie VNO-NCW vindt dat de verschillende overheden de lasten (dividendbelasting, securitykosten, inspectiekosten, lokale lasten) voor de mainports in lijn moeten brengen met die van de concurrenten van Nederland. Ook moet er extra geld komen om de bereikbaarheid van de mainports sterk te verbeteren. De capaciteit van mainports is ook een punt van aandacht. Woningbouwplannen moeten niet decentraal maar nationaal worden geregeld: het gaat om een nationale zaak. In Rotterdam moet een grote transitie worden uitgevoerd naar een duurzaam industrieel complex. Schiphol moet ruim baan krijgen voor het ‘hub’ verkeer, om de intercontinentale verbindingen veilig te stellen, die sterk bepalend zijn voor het Nederlandse vestigingsklimaat.

Veel banen
VNO-NCW wijst er op dat niet alleen de afhandeling van de stromen goederen en passagiers voor veel banen zorgt. Ook versterken de mainports het Nederlandse vestigingsklimaat. In Rotterdam staat dank zij de goede bereikbaarheid een mondiaal toonaangevend petrochemisch cluster. De aanwezigheid van Schiphol met zijn verbindingen met de hele wereld is een belangrijke reden dat Amsterdam een ‘hot spot’ is voor hoofdkantoren en financiële dienstverlening. ‘De mainports zijn te belangrijk voor de Nederlandse economie om sluipenderwijs te worden ondermijnd en links en rechts voorbij gestreefd te worden door concurrenten uit ambitieuze landen.’