'Natuurgebieden liggen te veel versnipperd'

26-08-2019

De natuurgebieden in Nederland liggen te versnipperd. Dat heeft een verlammende werking op de economie nu de Raad van State het stikstofbeleid heeft afgewezen. Dat zeggen VNO-NCW en LTO-Nederland in De Telegraaf.

Disclaimer: dit betreft een oud nieuwsbericht uit 2019 en dit standpunt is inmiddels achterhaald. Kijk voor ons actuele standpunt op https://www.vno-ncw.nl/standpunten/natuurbeleid-en-stikstof en zie ook ons gezamenlijke stikstofplan ‘Duurzaam Evenwicht’ met een alliantie bestaande uit Natuurorganisaties, Natuur & Milieu, LTO Nederland, Bouwend Nederland, MKB-Nederland en VNO-NCW.

Vestigingsklimaat

VNO-NCW-voorzitter Hans de Boer wil minder en grotere Natura 2000-gebieden. ‘Zodat natuur en economie elkaar niet in de weg zitten. Ik hou van natuur, óók omdat natuurgebieden ons vestigingsklimaat verbeteren. Maar we kunnen de boel niet zoals nu op slot zetten.’ Volgens LTO-voorzitter Marc Calon was de aanwijzing tien jaar geleden van ruim 160 aparte Natura 2000-gebieden een ‘vergissing’.

 

PAS

De Raad van State heeft onlangs het zogenoemde PAS-beleid naar de prullenmand verwezen. Volgens het Programma Aanpak Stikstof kunnen economische activiteiten in de buurt van natuurgebieden plaatsvinden op voorwaarde dat in de toekomst de toename van de uitstoot van stikstof in het gebied wordt aangepakt. De Raad van State heeft daar te weinig vertrouwen in. Als gevolg van die uitspraak liggen tal van projecten op het gebied van infrastructuur, woningbouw en bedrijfsuitbreidingen stil.

 

Maximumsnelheid

Het kabinet denkt nu na over een ander stikstofbeleid op de korte en de lange termijn. Voor de korte termijn oppert Hans de Boer een lagere maximumsnelheid voor het autoverkeer in de buurt van natuurgebieden. Ook zou er meer geld moeten naar natuurbeheer.