'Nationale strategie voor big data in gezondheidszorg gewenst'

11-04-2016

Er moet een nationale strategie komen voor 'big data' in de gezondheidszorg. De privacy van patiënten moet daarbij wel goed worden geborgd. Dat bepleit VNO-NCW. Het belangrijkste doel is de effectiviteit van onze gezondheidszorg te verhogen. Een voorlopersrol van Nederland op dit gebied kan bovendien de reputatie van ons land als topklinisch onderzoeksland vergroten en nieuwe exportkansen creëren.

Verticale denkwijze in zorg
Eén van de grote ontwikkelingen in de zorg is big data. Volgens VNO-NCW is er nu al veel, maar gefragmenteerde data beschikbaar. In de huidige praktijk wordt nu vooral gekeken naar waar het meeste geld in omgaat ziekenhuizen en verpleeghuizen). Maar het eventueel wegnemen van de oorzaak kan al heel goed in een eerder stadium (bijvoorbeeld in leefstijl of bij de huisarts). VNO-NCW bepleit daarom een 'verticale denkwijze in de zorg', waarbij patiënten vanuit de eerste, tweede en derde lijn in zijn geheel worden geanalyseerd.

Privacy patiënten goed borgen
'Als we zo gecombineerde gezondheidsgerelateerde data gaan analyseren, dan kunnen we ziektes veel eerder opsporen en voorkomen of effectiever behandelen. Ook krijgen we meer inzicht in de effectiviteit van nu ingezette behandelmethoden', schrijft VNO-NCW in een brief aan de Vaste Commissie voor Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS). Woensdag is er een Algemeen Overleg in de Tweede Kamer over geneesmiddelen.
VNO-NCW benadrukt dat de privacy van patiënten goed geborgd moet worden. Bijvoorbeeld door de gegevens te anonimiseren of door ervoor te zorgen dat gegevens niet op individuen herleidbaar zijn.

Regierol voor ministerie VWS en EZ
Volgens VNO-NCW moet de nationale strategie gebaseerd zijn op een intensieve publiek-private samenwerking (zoals Bio Sience Park in Leiden, Pivot Park in Oss). Een nationale regierol is weggelegd voor het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) en actieve betrokkenheid van het ministerie van Economische Zaken en de Topsector Life Sciences and Health is gewenst. De aanpak van een 'nationale strategie zorgdata' heeft veel potentie om klinisch onderzoek in ons land te versnellen en daarmee de ijzersterke reputatie van Nederland als topklinisch onderzoeksland verder te versterken.

Steun voor kabinetsvisie geneesmiddelen
VNO-NCW vindt het verder een goede zaak dat het kabinet nadenkt over maatregelen om de kosten van medicijnen in de toekomst betaalbaar te houden. En ook om de zorg betaalbaar en toegankelijk te houden. Dat is namelijk ook in het belang van werkgevers. VNO-NCW ondersteunt daarom de langetermijnvisie van het kabinet op hoofdlijnen. De ondernemingsorganisatie maakt zich echter zorgen over de financiële situatie van ziekenhuizen op korte termijn, omdat de kosten van innovatieve medicijnen veel sterker zijn gestegen dan begroot.