'MKB-Actieplan Mona Keijzer goede steun voor midden- en kleinbedrijf'

02-07-2018

VNO-NCW is tevreden met het MKB-Actieplan van staatssecretaris Mona Keijzer van Economische Zaken en Klimaat. 'Met concrete maatregelen en programma’s op het gebied van onder meer innovatie, digitalisering, regeldruk en financiering is dit totaalpakket een goede steun in de rug voor de vele duizenden mkb-ondernemers die samen cruciaal zijn voor de Nederlandse economie', aldus de ondernemingsorganisatie.

 

Extra budget voor innovatie

VNO-NCW heeft waardering voor de specifieke aandacht die staatssecretaris Keijzer sinds haar aantreden aan de dag legt voor het midden- en kleinbedrijf. Met haar actieplan richt ze zich op het brede mkb: van de bakker op de hoek tot het metaalbedrijf op het bedrijventerrein. VNO-NCW is blij met het extra budget dat Keijzer uittrekt voor innovatie in het mkb en dan met name voor de toepassing daarvan. Volgens de ondernemingsorganisatie is het goed dat er nu eindelijk geld wordt uitgetrokken voor de toepassing van nieuwe technologie in plaats van alleen voor productinnovatie.

 

Aandacht voor financiering mkb

Tevredenheid is er ook voor de aandacht voor financiering. Ondanks de economische groei is het voor het mkb nog altijd lastig om aan krediet te komen. Keijzer behoudt én intensiveert de huidige regelingen die ondernemers ondersteunen bij hun kredietvraag en zet zogenoemde financieringstafels op om ondernemers en aanbieders bij elkaar te brengen.

 

Maak regelgeving mkb-vriendelijker

VNO-NCW dringt aan op een snelle en brede uitrol van de MKB-toets. 'Op haar eigen terrein kan de staatssecretaris wet- en regelgeving ook mkb-vriendelijker te maken. Neem de Wet markt en overheid en de problematiek rond inbesteden, waardoor ondernemers te maken hebben met oneerlijke concurrentie en buiten spel worden gezet. Daar zegt het actieplan helaas niets over.'

 

Echt MKB-Actieplan omvat nog meer

Een aantal van de grootste knelpunten voor het mkb liggen bovendien juist op het terrein van Keijzers collega’s Menno Snel (Financiën) en Koolmees (SZW): de verhoging van de box 2-heffing voor dga’s, de werkkostenregeling, de loondoorbetalingsplicht bij ziekte en – onder meer – de premiedifferentiatie in de Wet arbeidsmarkt in balans die flexwerk duurder maakt. 'Er is pas sprake van een echt MKB-Actieplan als ook deze problemen worden aangepakt.'