'Ministerie maakt omgevingswet duurder voor bedrijven bij invoering'

07-07-2017

De Omgevingswet wordt bij invoering duurder voor het bedrijfsleven dan aanvankelijk werd aangenomen. Dat komt omdat minister Schultz in de invoeringswet ineens nieuwe zaken heeft opgenomen die wettelijk niet zijn uitgewerkt. Ondoordacht en onhandig, aldus VNO-NCW en MKB-Nederland die namens het bedrijfsleven grote bezwaren aantekenen, omdat ondernemen hierdoor minder voorspelbaar en dus duurder wordt.

 

Invoeringswet van Omgevingswet

Minister Schultz heeft deze week de invoeringswet van de Omgevingswet en alle maatregelen van bestuur (AMvB's) naar de Raad van State gestuurd, zodat deze die in samenhang kan beoordelen. Toen kwamen ook de nieuwe onderdelen aan het licht. Die pakken veelal in het nadeel uit van bedrijven, waar tegelijkertijd voor overheden uitzonderingssituaties zijn opgenomen, concluderen VNO-NCW en MKB-Nederland.

Zo wordt bijvoorbeeld de investeringsruimte van grote risicobedrijven straks ingeperkt, omdat ze financiële zekerheid moeten stellen. Voor de overheid daarentegen is een uitzondering gecreëerd via de invoeringswet.

 

Belofte in plaats van wetgeving

Volgens het ministerie van Infrastructuur en Milieu zal de mogelijke schade voor bedrijven door de nieuwe onderdelen in de invoeringswet meevallen. Het ministerie belooft dat er aanvullende lijsten, criteria of waarborgen komen die meer duiding geven. Maar het zou veel beter zijn als dat bij wet werd geregeld, aldus VNO-NCW en MKB-Nederland. Want ondernemers kunnen zich nu dus nergens op beroepen en moeten maar afwachten waartoe het ministerie besluit.

Zo heeft het ministerie het eerder genoemde voorbeeld op verzoek van waterschappen en provincies in de invoeringswet geschreven, terwijl duidelijk is dat het zelden voorkomt dat er een beroep zal moeten worden gedaan op de financiële zekerheid. Waterschappen en provincies staan echter te trappelen om van deze bevoegdheid gebruik te maken, stellen de ondernemingsorganisaties. Zij kunnen zelfs hun kosten verhalen op die bedrijven, ook al hebben de waterschappen en provincies zelf eerder forse steken laten vallen bij de vergunningverlening en het toezicht.

 

Advies Raad van State

'Het parlement zou geen invoeringswet moet aannemen die geen wettelijke garanties biedt tegen willekeurige besluiten van de regering'. Dat zou een logisch advies van de Raad van State zijn volgens VNO-NCW en MKB-Nederland. Eerder oordeelde de Eerste Kamer bij de behandeling van de besluiten dat 'de Omgevingswet zelf meer waarborgen moet bevatten en niet alles moet overlaten aan de regering.'