'Minister moet PPS bij Wetenschapsagenda niet vergeten'

01-12-2017

VNO-NCW vindt het positief dat minister Van Engelshoven van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen (OCW) bij de besteding van de extra middelen voor onderzoek en innovatie prioriteit wil geven aan bèta technisch onderzoek en de Nationale Wetenschapsagenda. De minister lijkt echter wel een belangrijke schakel in de kennisketen te vergeten, zegt de organisatie.

 

Uitwerking regeerakkoord

De ondernemingsorganisatie reageert op de brief van de minister aan de Tweede Kamer waarin ze een verdere uitleg geeft van de afspraken in het regeerakkoord. VNO-NCW is positief over de aanzet die wordt gegeven. In het regeerakkoord is een stapsgewijze verhoging van het budget voor fundamenteel en toegepast onderzoek gepland tot 200 miljoen euro vanaf 2020.

 

Publiek-private samenwerking

Maar er wordt over een belangrijke schakel in de keten helemaal niet gerept, zegt de ondernemingsorganisatie: publiek-private samenwerking (PPS) tussen de wetenschapsinstituten en het bedrijfsleven. Dat is een gemis, vindt zij, want een dergelijke samenwerking komt beide partners ten goede. VNO-NCW vindt dat de overheid, via bijdragen van het ministerie van Economische Zaken en Klimaat én het ministerie van OCW, voor een hefboom moet zorgen in de ontwikkeling van PPS-constructies in het kader van de Nationale Wetenschapsagenda en de topsectoren.