‘Meer truckparkings nodig om overlast en onveiligheid tegen te gaan’

06-09-2018

Er moeten meer truckparkings komen, de informatievoorziening over beschikbare parkeerplaatsen moet beter, en het toezicht op parkings door de overheid kan slimmer. Dat zeggen VNO-NCW, Transport en Logistiek Nederland, en Evofenedex in een gezamenlijk manifest. De drie ondernemingsorganisaties willen met de overheid de regie nemen om het tekort aan parkeerplaatsen voor vrachtwagens aan te pakken.

 

500 plaatsen tekort

Dagelijks is er een tekort van zo’n 500 parkeerplaatsen voor vrachtwagenchauffeurs die hun verplichte rust moeten nemen. Dat leidt ertoe dat vrachtwagens langs de vluchtstrook, op bedrijventerreinen en in woonwijken worden geparkeerd. Dit veroorzaak overlast en onveiligheid, stellen de ondernemingsorganisaties. Zie noemen onder meer gevaarlijke verkeerssituaties, rondzwervend afval en ladingdiefstal.

 

Samen met overheid

De ondernemingsorganisaties werken samen met rijk, provincies en gemeenten om tot meer parkeerplaatsen te komen. Er moet ook een informatiesysteem komen over beschikbare parkeerplaatsen. En het toezicht moet worden gericht op de plaatsen waar de problemen het grootst zijn. Mogelijk kan worden gebruikgemaakt van een Europese subsidieregeling.

 

Toegangspoort

VNO-NCW en de andere ondernemingsorganisaties benadrukken dat Nederland één van de belangrijkste logistieke toegangspoorten tot Europa is, en zelf een groot exporteur van goederen. Aangezien dat transport voor een groot deel over de weg gaat, moeten de faciliteiten langs de grote corridors op orde zijn.