'Meer samenwerking mkb en meer geld R&D door innovatiebeleid'  

29-08-2017

Bijna de helft van alle R&D-uitgaven van grote bedrijven wordt gedaan in samenwerking met gespecialiseerde mkb-bedrijven, innovatieve startups en/of kennisinstellingen. En er wordt tegenwoordig meer in Nederland en minder in opkomende (BRIC-)landen geïnvesteerd. Het innovatiebeleid werpt zijn vruchten af, blijkt uit de R&D-barometer 2017 van VNO-NCW.

 

Opvallende uitkomsten

Bijna de helft (1,4 miljard euro) van de onderzoeks- en ontwikkelingsinvesteringen (R&D) die de grote bedrijven (die deelnamen aan het onderzoek) in Nederland doen wordt in samenwerking gedaan. Een half miljard euro daarvan met zo'n 500-700 gespecialiseerde mkb-bedrijven. Maar liefst twee derde van de R&D-bedrijven heeft activiteiten met innovatieve startups. En verder blijkt uit de barometer dat er met Nederlandse kennisinstellingen wordt samengewerkt, waarbij de vier technische universiteiten, TNO en Wageningen University & Research de belangrijkste partners zijn.

 

Innovatiebeleid niet wijzigen

Op bijna alle locatiefactoren die voor R&D-investeringen belangrijk zijn, scoort Nederland beter dan vijf jaar geleden. Met fiscale instrumenten als de WBSO en de 30%-regeling voor talent onderscheidt Nederland zich ten opzichte van andere landen, geven de bedrijven aan die deelnamen aan dit onderzoek. Zij roepen het (nieuwe) kabinet dan ook op om het innovatiebeleid te continueren, evenals het topsectorenbeleid. 'Daarbij kan meer nadruk komen op maatschappelijke uitdagingen.'

 

Studentenstop TU's funest

De R&D-bedrijven maken zich zorgen over het gebrek aan beschikbaar talent. Voor sommige functies is er al een schaarste aan technisch talent. 'Een studentenstop bij de TU's is funest', volgens de multinationals. Dat bedreigt de concurrentiekracht van Nederland op termijn. Verder roepen de R&D-directeuren op om extra investeringen in onderzoek en innovatie.

Over de R&D-barometer
Voor het onderzoek werden 15 bedrijven bevraagd. Met een aandeel van 72% van de industriële R&D en ruim 42% van de totale bedrijfs-R&D levert dit een representatief beeld op van trends onder grote R&D-bedrijven. Zij geven 23 miljard euro uit aan R&D, waarvan 3,2 miljard euro in Nederland. Wereldwijd hebben zij bijna 60.000 onderzoekers in dienst, waarvan 16.000 in Nederland. Gemiddeld hebben de bedrijven ongeveer 40% van hun R&D in Nederland en de beslissingen hierover worden primair in Nederland genomen.
Download de R&D-barometer 2017.

 

 

 

Corporate Startup Readiness Tool