'Meer actie nodig om statushouders en werkgevers elkaar te laten vinden'

24-05-2019

Er zijn kansen, bedrijven bieden banen aan, maar toch is de arbeidsparticipatie van statushouders nog beperkt. Dat staat in het SER advies 'Integratie door werk: meer kansen op werk voor nieuwkomers', dat vrijdag is gepubliceerd. VNO-NCW vindt het belangrijk dat er actie wordt ondernomen zodat meer statushouders aan het werk kunnen, zeker omdat dat bijdraagt aan een succesvolle integratie van nieuwkomers. Dat betekent concreet dat mensen beter in beeld moeten worden gebracht zodat ze voor werkgevers makkelijk vindbaar zijn.

 

Elkaar vinden

Concreet betekent dat dat er in élke arbeidsmarktregio een zogenoemde 'basisinfrastructuur' moet zijn die statushouders en werkgevers ondersteund, zodat ze elkaar makkelijk weten te vinden. 'Het wordt tijd dat we de opgebouwde kennis over effectieve strategieën ook daadwerkelijk gebruiken en verder verspreiden naar andere gemeenten en regio’s. Dit vraagt om veranderingen in beleid en uitvoering', stelt VNO-NCW. Het leren van de taal en dat combineren met werk, moeten gemeenten beter organiseren. Ook faciliteiten zoals job coaching en het inzetten van de no risk polis, verdienen de aandacht.

 

Ongewild aan de zijlijn

Een kwart van degenen die in 2014 naar Nederland zijn gekomen, heeft betaald werk gevonden. Twee derde van de statushouders is afhankelijk van een bijstandsuitkering. Dat terwijl bedrijven staan te springen om nieuw personeel. De ondersteuning van statushouders moet dus effectiever bij het zoeken naar werk, is ook de conclusie van VNO-NCW. In een aantal gemeenten, regio's en sectoren zijn er goede voorbeelden te vinden, maar die kennis wordt nog steeds onvoldoende gedeeld. Teveel vluchtelingen staan daardoor ongewild aan de zijlijn, aldus VNO-NCW.