'Krijgsmacht en bedrijfsleven moeten technisch talent delen met elkaar'

15-06-2017

De krijgsmacht en het bedrijfsleven moeten elkaar niet beconcurreren om schaars technisch talent, maar juist samenwerken om tot een soort 'school of the nation' te komen. Dat zegt VNO-NCW-voorzitter Hans de Boer donderdag op het congres 'Een adaptieve krijgsmacht'. Na vier jaar in het is het dan de bedoeling dat jongeren naar het bedrijfsleven gaan.

 

Opleiden

De Boer roept op om het oude KVV-contract (Kort Verband Vrijwilligers) weer op te poetsen. 'Jongeren kunnen worden opgeleid op vmbo-, mbo- of hbo-niveau, en zorgen tegelijkertijd voor modernisering van de krijgsmacht.' Na vier jaar kunnen zij met een diploma en een premie uitstromen naar het bedrijfsleven. Op deze manier wordt volgens De Boer voorkomen dat krijgsmacht en bedrijfsleven zich op dezelfde groep schaarse jongeren storten.

 

Specialisatie

Om het plan praktisch van de grond te krijgen, stelt De Boer voor dat intermediairs op de arbeidsmarkt, opleidingsinstituten, consultants en branches consortia vormen en met voorstellen komen. Het beste voorstel kan worden uitgewerkt. De Boer bepleit daarnaast specialisatie op een aantal richtingen, zoals maritiem en cybersecurity. De minister van Defensie zou die richtingen strategisch en van nationaal belang moeten verklaren. Met het bedrijfsleven kan dan aan productontwikkeling, productie en onderhoud worden gewerkt.