Korten op subsidie praktijkleren kost overheid meer dan het oplevert

10-09-2019

De overheid snijdt zichzelf flink in de vingers als er wordt geschrapt in de subsidieregeling praktijkleren, die bedrijven tegemoet komt in hun kosten voor het opleiden van mbo-studenten via de beroepsbegeleidende leerweg (bbl). Uit onderzoek van SEO, in opdracht van VNO-NCW en MKB-Nederland samen met twintig branches, blijkt namelijk dat de overheid zélf financieel het meest profiteert van de bbl. Het onderzoek wordt vandaag gepresenteerd in Nieuwspoort.

 

Onderwerp van discussie

Aan het begin van deze kabinetsperiode heeft minister Van Engelshoven (OCW) nog geprobeerd de regeling helemaal af te schaffen. Zij vindt dat bedrijven van de bbl profiteren en die dan dus ook maar in zijn geheel zelf moeten betalen. Maar er klopt niets van die redenering, blijkt uit het onderzoek. De organisaties hebben SEO opdracht gegeven om de maatschappelijke kosten en baten van de bbl – waarbij een student vier dagen per week bij een werkgever het vak leert – in kaart te brengen, omdat de subsidieregeling praktijkleren regelmatig onderwerp van discussie is. Ten onterechte, blijkt nu.

 

Iedereen profiteert - vooral de overheid

Het SEO-onderzoek laat namelijk zien dat alle betrokken partijen profiteren van de bbl: werkgevers, studenten én vooral de overheid. Van de totale baten van de bbl – bijna 1,4 miljard euro – komt 962 miljoen euro bij de overheid terecht, ondanks de 194 miljoen euro die jaarlijks wordt uitgetrokken voor de subsidieregeling praktijkleren. Dat komt onder meer omdat de bbl de overheid veel minder kost dan de beroepsondersteunende leerweg (bol), waarbij studenten vijf dagen in de week naar school gaan.

 

Hogere kosten

Bedrijven profiteren eveneens van de bbl, maar hebben ook aanzienlijk hogere kosten. Een bbl-student kost een bedrijf per jaar gemiddeld 11.000 euro, terwijl ondernemers daar zo'n 2.500 euro subsidie voor krijgen. Werkgevers betalen de begeleiding van studenten, gemiddeld 45 procent van de opleidingskosten, reiskosten, etc. Opgeteld gaat het om 422 miljoen.

 

Meegroeien

'Het is penny wise, pound foulish om daarop te willen bezuinigen', stelt Jacco Vonhof, voorzitter van MKB-Nederland. 'En het is van de zotte dat we het behoud van de subsidieregeling voor bedrijven steeds weer moeten bevechten.'

VNO-NCW en MKB-Nederland willen dat de subsidiepot voor praktijkleren in het vervolg gaat meegroeien met het aantal studenten dat voor de bbl kiest. 'Het aantal bbl-studenten groeit en dat betekent dat bedrijven nu al steeds minder subsidie per student krijgen. Stel een vast bedrag van 2700 euro per student per jaar vast', zegt Vonhof. 'Dat geeft werkgevers zekerheid en vertrouwen. En het voorkomt dat ze op den duur minder bbl-plaatsen aanbieden en op zoek gaan naar goedkopere oplossingen. En ook met een vast bedrag is de overheid nog altijd spekkoper.'

 

Lees ook in dit Forum-artikel waarom ondernemers zo hun best doen voor bbl-studenten.