‘Koolmees kiest verstandige route voor verbeteren arbeidsmarkt’

15-12-2017

VNO-NCW en MKB-Nederland vinden het verstandig dat minister Koolmees van SZW de sociale thematiek die op tafel ligt per onderdeel wil aanpakken, zoals hij vandaag in een brief aan de Tweede Kamer laat weten. Dit is de beste weg om concrete resultaten te boeken, aldus de ondernemingsorganisaties. De minister laat daarbij voldoende ruimte voor overleg met en inbreng van de sociale partners.

 

Complex

Eerder is met het overleg tussen de sociale partners in de SER gebleken hoe complex het is om tot overeenstemming te komen als alle deelonderwerpen voor het beter functioneren van de arbeidsmarkt aan elkaar worden gekoppeld. Het van elkaar loshalen van deze onderwerpen, zoals het ontslagrecht, pensioenen en de loondoorbetaling bij ziekte, is de juiste keuze om stappen voorwaarts te kunnen zetten, aldus VNO-NCW en MKB-Nederland. De minister geeft hiermee de werkgevers- en de werknemersorganisaties bovendien de kans en ruimte om deze onderwerpen afzonderlijk op hun merites te beoordelen en te becommentariëren.