'Klimaatwet leidt tot verlies van welvaart en banen’

11-04-2016

De Klimaatwet die de PvdA en GroenLinks voorstellen biedt een schijnoplossing die ten koste zal gaan van welvaart en werkgelegenheid. Dat zeggen VNO-NCW en MKB-Nederland in een reactie op het wetsvoorstel. Volgens de ondernemingsorganisaties biedt de ingeslagen weg van een internationaal Klimaatakkoord en het eigen Energieakkoord de beste kans op verduurzaming van de energievoorziening. 

Geen draagvlak
De ondernemingsorganisaties zeggen in een brief dat de Klimaatwet CO2-reducties oplegt zonder aan te geven hoe die verplichtingen tot stand moeten komen. Dat zal negatief uitwerken op het draagvlak bij burgers, bedrijven, werknemers en overheden. Voor de verduurzaming van de gebouwde omgeving zijn bijvoorbeeld honderden miljarden aan investeringen nodig. Voor benutting van (rest)warmte is de aanleg van een warmte-infrastructuur nodig. De wet geeft niet aan hoe dat moet gebeuren en wat de gevolgen zullen zijn voor de werkgelegenheid. 

Gezamenlijke aanpak
In het Energieakkoord zoeken overheden, milieuorganisaties, vakbeweging en het bedrijfsleven juist gezamenlijk naar doelmatige oplossingen voor de verduurzaming. Die oplossingen kunnen vervolgens in het buitenland worden vermarkt. Zo draagt Nederland ook bij aan de mondiale aanpak van het klimaatprobleem, aldus de ondernemingsorganisaties.