'Klimaat vraagt om Deltaplan met concrete projecten'

14-02-2017

Een nieuwe, actiegerichte aanpak. Dat is volgens VNO-NCW, MKB-Nederland en LTO Nederland nodig om ervoor te zorgen dat het bedrijfsleven aan de slag kan met innovatieve oplossingen voor het klimaatprobleem. Onderdeel van die aanpak is een Deltaplan Energie & Klimaat, inclusief concrete projecten en financiering. In het rapport Energie voor de toekomst: van nota’s naar uitvoering, vandaag gepresenteerd door VNO-NCW, MKB-Nederland en LTO Nederland, zijn zo’n 25 doorbraakprojecten – zoals de bouw van een nieuw energie-eiland voor de kust – in kaart gebracht die ervoor kunnen zorgen dat Nederland de klimaatafspraken van Parijs haalt.

 

Minister

Volgens de ondernemingsorganisaties is het essentieel dat er één coördinerende minister komt voor klimaat, energie en circulaire economie en een autoriteit die de uitvoering van het Deltaplan bewaakt. De nieuwe financieringsinstelling Invest-NL moet vervolgens van voldoende middelen worden voorzien om private financiering te mobiliseren. Om het Deltaplan succesvol tot uitvoering te brengen, is een Klimaatwet nodig zoals in het verleden de Deltawet.

 

Serieus probleem

De doorbraakprojecten, waarbij het belangrijk is dat de overheid samen optrekt met het bedrijfsleven, zijn cruciaal om te zorgen dat Nederland nagenoeg klimaatneutraal wordt in 2050. Ze zijn hoognodig: volgens recent onderzoek ziet slechts twee procent van de bevolking klimaatverandering als een serieus probleem, terwijl de komende dertig jaar het tempo van CO2-reductie moet worden verdrievoudigd voor een gezond klimaat. Het advies is onderdeel van de campagne NL Next Level dat zich richt op groene groei, nieuwe banen en een veilig Nederland. Het advies is tot stand gekomen na consultatie van tal van kleine en grote bedrijven en gesprekken met bijvoorbeeld milieuorganisaties.

 

Lees hier het hele persbericht.