Kabinet ontwerpt wel heel ruim geformuleerde bescherming telecom

28-02-2020

VNO-NCW ondersteunt de gedachte van de overheid dat de vitale delen van de telecom-infrastructuur en dienstverlening beschermd moeten worden. Die bescherming moet echter wel zo worden vormgegeven dat die in balans is met de Nederlandse open economie. De voorgestelde maatregelen staan daarmee op gespannen voet.

 

Wet Ongewenste Zeggenschap Telecommunicatie

Dat schrijft de organisatie in reactie op de voorgestelde Wet Ongewenste Zeggenschap Telecommunicatie. Die is mede tot stand gekomen wegens de discussie rond het Chinese bedrijf Huawei. VNO-NCW vraagt zich wel af of de minister nu niet te ruime bevoegdheden krijgt.

 

Ingrijpen na overname

Het wetsvoorstel geeft de minister van Economische Zaken de bevoegdheid om het verkrijgen van overwegende zeggenschap in een Nederlands telecombedrijf te verbieden als dat zou leiden tot een bedreiging van het publieke belang. Dat kan ook achteraf als hij na een overname meent dat het publiek belang bedreigd kan worden. De overname moet dan alsnog ongedaan worden gemaakt. Op die manier wil het kabinet de vitale telecommunicatie-infrastructuur en de dienstverlening in Nederland beschermen tegen misbruik.

 

Uitval leidt tot ontwrichting

VNO-NCW stelt dat beschikbaarheid van en vertrouwen in de telecomdiensten van vitaal belang zijn voor het goed functioneren van onze economie en samenleving. Grootschalige uitval kan leiden tot maatschappelijke ontwrichting, aldus de ondernemingsorganisatie. Zij wijst er op dat Nederland beschikt over een stabiel hoogwaardig internet dat mede is ontwikkeld door buitenlandse bedrijven.

 

Ruim geformuleerde bevoegdheden

Daarnaast vind VNO-NCW het bezwaarlijk dat de overheid op deze manier, met ruim geformuleerde bevoegdheden, ingrijpt in private transacties. De mogelijkheid tot ingrijpen achteraf lijdt misschien tot permanente onzekerheid voor de overnemende partijen en kan er voor zorgen dat buitenlandse bedrijven investeringen niet doen, aldus de ondernemingsorganisatie. Per saldo zal dat uiteindelijk slecht zijn voor de Nederlandse economie.